Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI không bầu Quân ủy Trung ương

Chính trịThứ Hai, 28/09/2020 07:08:46 +07:00
(VTC News) -

Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI không thực hiện nội dung bầu Quân ủy Trung ương theo Điều lệ đã được xác định.

Hôm nay (28/9), Đảng bộ Quân đội chính thức khai mạc Đại hội lần thứ XI với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”.

Với sự tham dự của 450 đại biểu, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI được kỳ vọng là Đại hội tiêu biểu, mẫu mực, tạo lan tỏa trong toàn Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trực tiếp dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI không bầu Quân ủy Trung ương - 1

Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI diễn ra từ 27-30/9.

Đến ngày 14/9, có hơn 28.000 tổ chức đảng ở cơ sở, 287 đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở và 60/60 đảng bộ trực thuộc Quân ủy Trung ương hoàn thành đại hội.

Công tác chuẩn bị nhân sự, thực hiện nghiêm túc quy định, hướng dẫn của Trung ương, các cấp ủy đã rà soát, bổ sung quy hoạch, kiện toàn cán bộ chủ trì gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy, Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ mới và nhân sự dự đại hội đảng bộ cấp trên, bảo đảm tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu; thực hiện đúng quy trình 5 bước trong chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới;

Công tác nhân sự trong đại hội được thực hiện theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng, trên cơ sở danh sách nhân sự do cấp ủy triệu tập đại hội giới thiệu (có số dư từ 10-15%).

Kết quả bầu cử cơ bản thống nhất với phương án chuẩn bị nhân sự của cấp ủy triệu tập đại hội và chỉ đạo của cấp trên. Hầu hết đại hội chỉ bầu một lần đủ số lượng. Tuyệt đại đa số cán bộ chủ trì trúng cử cấp ủy khóa mới và đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên đạt số phiếu tín nhiệm cao (trên 90%).

Một trong những đổi mới của nhiệm kỳ này là Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương trực tiếp thông qua công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ của tất cả các Quân khu và mời các Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố dự và tham gia góp ý.

Trên cơ sở Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt Nam, các nội dung trong dự thảo Báo cáo Chính trị tại Đại hội đã được cập nhật và cụ thể hóa, triển khai các chiến lược này một cách cụ thể, bài bản, thể hiện những nét mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện so với Đại hội X của Đảng bộ Quân đội.

Phương hướng của Báo cáo đề cập tới 12 nhiệm vụ để thực hiện mục tiêu xây dựng Quân đội đến năm 2030 là Quân đội hiện đại.

Đáng chú ý, để thực hiện mục tiêu này, một trong những giải pháp được nêu là đẩy mạnh công nghiệp quốc phòng, góp phần quan trọng thực hiện chủ trương hiện đại hóa Quân đội; đồng thời đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá, tạo sự chuyển biến về tổ chức, biên chế theo mục tiêu đã đề ra: Đến năm 2025, cơ bản hoàn thành việc điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh. 

Đến năm 2030, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng hiện đại; đẩy mạnh hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng theo phương châm: tích cực, chủ động, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả.

Về số lượng nhân sự Ban Chấp hành, quy định tại Điều 26 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 59-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương nêu rõ: Quân ủy Trung ương do Bộ Chính trị chỉ định, gồm một số Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương công tác trong Quân đội và một số Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương công tác ngoài Quân đội.

Như vậy, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI không thực hiện nội dung bầu Quân ủy Trung ương theo Điều lệ đã được xác định.

Tại Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI chỉ thực hiện 3 nội dung, trong đó có bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng.

Bộ Chính trị phân bổ cho Đảng bộ Quân đội 43 đại biểu chính thức, 18 đại biểu đương nhiên, tổng số đại biểu Quân đội dự Đại hội XIII của Đảng là 61 người.

Thanh Hà/VOV.VN
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !