Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh là mốc son sau 23 năm tái lập tỉnh

Chính trịThứ Năm, 24/09/2020 19:27:03 +07:00
(VTC News) -

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 là dấu mốc son quan trọng sau hơn 23 năm tái lập tỉnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX diễn ra trong 3 ngày, gồm phiên trù bị (chiều 24/9), phiên khai mạc (ngày 25/9) và bế mạc vào ngày 26/9.

Chiều 24/9, trong ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội; thông qua chương trình làm việc, nội quy, quy chế của Đại hội; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng…

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh là mốc son sau 23 năm tái lập tỉnh - 1

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX là đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Chủ đề của Đại hội là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững, cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại”.

Đại hội tổng kết, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trên toàn diện các lĩnh vực nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX và Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh là mốc son sau 23 năm tái lập tỉnh - 2

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX.

Đặc biệt, tại Đại hội lần thứ XX, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nghiên cứu, nhận định chính xác tình hình thực tế định hướng đến năm 2030 phấn đấu xây dựng Bắc Ninh là thành phố có nền công nghiệp hiện đại, công nghệ cao; Là một trong những trung tâm thương mại - dịch vụ, giáo dục, đào tạo nhân lực, chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, đáp ứng yêu cầu của thành phố trực thuộc Trung ương; Là động lực phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vùng Thủ đô và cả nước.Tầm nhìn đến năm 2045, Bắc Ninh là thành phố công nghiệp công nghệ cao, thông minh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh là mốc son sau 23 năm tái lập tỉnh - 3

Thành phố Bắc Ninh ngày càng hiện đại, văn minh góp phần sớm đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 là dấu mốc son quan trọng sau hơn 23 năm tái lập tỉnh.

Đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội thuộc nhóm các tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước. Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, diện mạo đô thị, nông thôn phát triển; môi trường được quan tâm bảo vệ. Hệ thống chính trị được củng cố, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Trong những năm tới, Bắc Ninh bước vào giai đoạn phát triển ở tầm cao mới với các động lực hướng tới đạt các tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 với quyết tâm nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo của Đảng; tiếp tục nắm vững và xử lý tốt các quan hệ giữa phát triển nhanh và bền vững.

Đồng thời triển khai các giải pháp đột phá đẩy nhanh lộ trình nâng cấp các đô thị và quá trình đô thị hóa, tập trung cao khắc phục ô nhiễm môi trường; hỗ trợ hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế số, sản xuất công nghệ cao, thương mại - dịch vụ quy mô lớn.

Ngày mai (25/9), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX chính thức khai mạc và bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX, lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XX.

Tiến Dũng - Văn Chương
Bình luận
vtc.vn