Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM công bố điểm sàn năm 2018

(VTC News) - Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2018, từ 16-19 điểm tùy theo ngành đào tạo.

Điểm sàn cụ thể của từng ngành như sau:

Dại học Khoa học xã họi và Nhan van TP.HCM cong bó diẻm sàn nam 2018 hinh anh 1

 

Dại học Khoa học xã họi và Nhan van TP.HCM cong bó diẻm sàn nam 2018 hinh anh 2

anh 1-a

>>> Đọc thêm: Đại học Y dược TP.HCM lấy điểm sàn từ 18 điểm trở lên

HUYỀN ANH
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU