Đại biểu Quốc hội gửi Thủ tướng 8 vấn đề chất vấn

(VTC News) – Đại biểu Quốc hội đã gửi 46 văn bản chất vấn, với 61 câu hỏi chất vấn đến Thủ tướng và các Bộ trưởng.

Tính đến chiều 1/6/2015, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nhận được 46 văn bản chất vấn, với 61 câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội gửi đến Thủ tướng Chính phủ và 15 vị Bộ trưởng, Trưởng ngành.
              Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận được 8 chất vấn của đại biểu Quốc hội

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận được 8 chất vấn của đại biểu Quốc hội

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ nhận được 8 chất vấn; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (9 chất vấn); Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường, (4 chất vấn); Bộ trưởng các Bộ: Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính (3 chất vấn); Bộ trưởng các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Công an, Giao thông vận tải, Tư pháp (2 chất vấn)…

Theo chương trình, kỳ họp này Quốc hội dành 2,5 ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, trong đó 2 ngày để chất vấn 4 vị Bộ trưởng, Trưởng ngành và nửa ngày để Thủ tướng Chính phủ (hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ được Thủ tướng Chính phủ phân công) phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề liên quan và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Lời hứa của các Bộ trưởng tại phiên chất vấn trước Quốc hội

Nguồn: VTV

Ủy ban thường vụ Quốc hội đề xuất 5 vị Bộ trưởng để trình Quốc hội xem xét, lựa chọn 4 vị trực tiếp trả lời chất vấn tại kỳ họp này, gồm: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ trưởng Bộ Công thương; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phạm Thịnh
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN