Đại biểu có quyền ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành Trung ương

(VTC News) - Các đại biểu có quyền ghi phiếu ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. 

Các đại biểu trao đổi bên lề Đại hội XII của Đảng 

Các đại biểu trao đổi bên lề Đại hội XII của Đảng 


Hôm nay (24/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ làm việc tại đoàn cả ngày để thảo luận về tiêu chuẩn và cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Trong buổi sáng, tại các đoàn, đồng chí trưởng đoàn phổ biến với đoàn về báo cáo của Đoàn Chủ tịch về những thông tin cần thiết trong danh sách giới thiệu nhân sự ứng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI chuẩn bị (nếu có).

Các đại biểu nghiên cứu danh sách giới thiệu ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (chính thức và dự khuyết) do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI chuẩn bị.


Trong buổi chiều, các đại biểu trao đổi tiếp về tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và nghiên cứu các tài liệu hồ sơ về nhân sự.

Các đại biểu ghi phiếu ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Đoàn Chủ tịch nghe các đồng chí trưởng đoàn báo cáo về danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Được biết, đại biểu sẽ ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành Trung ương khoá XII (nếu có) vào sáng 25/1, Đoàn Chủ tịch sẽ họp để xem xét các trường hợp xin rút.

Đại hội thực hiện quy trình biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút trong buổi chiều cùng ngày để ngày 26/1 chính thức bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.


Trước đó, trong ngày 23/1, Đại hội Đảng XII đã chốt số lượng Ban chấp hành khóa mới gồm 180 Ủy viên Trung ương chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Phương án được Đại hội thông qua trùng với chuẩn bị của Ban chấp hành Trung ương khóa XI trình Đại hội Đảng XII. Trung ương khóa mới sẽ gồm 200 Ủy viên, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

So với khóa trước, số Ủy viên chính thức sẽ tăng lên 5 người trong khi Ủy viên dự khuyết giảm 5 người.

Cũng trong ngày 23/1, Đại hội làm việc tại hội trường về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng XII.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chí trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa XII là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.

Sau phiên họp toàn thể, các đại biểu tiếp tục thảo luận tại đoàn về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban chấp hành Trung ương khóa XI.


Nam Minh - An Yên
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN