Đại án Oceanbank: Luật sư chỉ ra đề xuất mức án của Viện kiểm sát chưa công bằng

Trong vụ đại án Oceanbank, bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Thu Ba, luật sư Lê Huynh cho rằng Viện kiểm sát có góc nhìn không phù hợp với hệ thống tổ chức Oceanbank nên đề xuất mức án "không công bằng" giữa các bị cáo.

Bình luận

Bản tin 113

Chuyện vụ án

An ninh hình sự