Đặc biệt chú trọng an ninh Internet quốc gia năm 2014


Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng nhấn mạnh vai trò của VNNIC trong việc hoàn thiện chính sách và phát triển hạ tầng góp phần vận hành an toàn, bảo mật cho hệ thống Internet quốc gia trong năm 2014.

"VNNIC cần đặc biệt chú trọng quản lý tốt công tác hạ tầng kỹ thuật, tập trung hoàn thiện chính sách kết nối VNIX đặc biệt là cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, chuẩn bị cơ sở đảm bảo kết nối và kết nối đa phương, phối hợp với Cục Viễn thông trình Bộ về Thông tư kết nối VNIX và mức giá cước kết nối VNIX trên cơ sở phi lợi nhuận theo Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đã ban hành để hệ thống trạm trung chuyển lưu lượng Internet quốc gia VNIX được hoàn thiện và phát triển mở rộng.


Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng phát biểu tại Hội nghị. 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng phát biểu tại Hội nghị. 

Bên cạnh đó, công tác thực hiện quản lý, vận hành an toàn, an ninh bảo mật cho hệ thống DNS quốc gia." - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai kế hoạch công tác năm 2014 tại trụ sở VNNIC, Khu công nghệ Cao Hòa Lạc, Trung tâm Internet Việt Nam, sáng 10/12.


Năm 2013, VNNIC đã phối hợp với các ISP khai trương mạng IPv6 quốc gia nhân ngày  IPv6 Việt Nam 2013. Mạng IPv6 quốc gia được hình thành trên cơ sở kết nối mạng DNS quốc gia, VNIX với mạng của các ISP, được khai trương vào ngày 06/05/2013 theo đúng lộ trình chuyển đổi IPv6 quốc gia.

Tháng 11 vừa qua, VNNIC đại diện cho Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 143 của tổ chức hỗ trợ tên miền cấp cao mã quốc gia (ccNSO) thuộc tổ chức quản lý tên miền và địa chỉ Internet quốc tế (ICANN). Điều này sẽ giúp Việt Nam tham gia sâu rộng hơn vào quá trình nghiên cứu và xây dựng chính sách quốc tế có liên quan đến tài nguyên Internet.

Dự kiến trong năm 2014, VNNIC sẽ tăng cường sự ổn định và đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống DNS - VNIX quốc gia;  Phát triển, mở rộng mạng DNS quốc gia, VNIX IPv4/IPv6Quản lý chủ động tài nguyên Internet trên cơ sở chính sách, qui định mới; Thúc đẩy phát triển tài nguyên Internet; Đẩy mạnh chất lượng hợp tác quốc tế...

Theo VNN
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN