Đà Nẵng thưởng Tết cao nhất 200 triệu đồng

(VTC News) - Sở LĐTB&XH Đà Nẵng vừa tổng hợp báo cáo tiền lương, thưởng Tết Dương lịch và Nguyên đán Bính Thân 2016.

Theo đó, tính đến đầu tháng 1/2016 đã có có 381 doanh nghiệp có báo cáo về tiền lương năm 2015, thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Doanh nghiệp thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất thuộc về doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu với mức là 1 triệu đồng/người và cao nhất thuộc về doanh nghiệp cổ phần, vốn góp của Nhà nước với mức 200 triệu đồng/người.

Đà Nẵng, thưởng Tết cao nhất thuộc về Doanh nhiệp cổ phần Nhà nước 

Đà Nẵng, thưởng Tết cao nhất thuộc về Doanh nhiệp cổ phần Nhà nước 


Cụ thể, đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu, thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 5 triệu đồng/người, thấp nhất là 500 ngàn đồng/người; thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 28 triệu đồng/người và thấp nhất là 1 triệu đồng/người; bình quân là 5,6 triệu đồng/người.

Đối với doanh nghiệp cổ phần, vốn góp của Nhà nước, mức thưởng Tết Dương lịch thấp nhất là 200.000 đồng/người và cao nhất là 10,5 triệu đồng/người; thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất là 1,2 triệu đồng/người và cao nhất là 200 triệu đồng/người, bình quân là 9,6 triệu đồng/người.

Đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, Công ty cổ phần không có vốn nhà nước, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 9 triệu đồng/người, thấp nhất là 200.000 đồng/người; thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất là 1 triệu đồng/người và cao nhất là 55 triệu đồng/người, bình quân là 4,2 triệu đồng/người.

Đối với doanh nghiệp FDI, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 89,7 triệu đồng/người, thấp nhất là 200.000 đồng/ người; thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 157,5 triệu đồng/người, thấp nhất là 2,3 triệu đồng/người và bình quân là 4,3 triệu đồng người.

Xuân Mai

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN