Đà Nẵng kỷ luật 1 tổ chức đảng và 128 đảng viên trong 10 tháng

(VTC News) - Từ đầu năm 2018 đến nay, cấp uỷ và Uỷ ban Kiểm tra các cấp ở TP Đà Nẵng đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 128 đảng viên vi phạm.

Ngày 19/10, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cho biết, từ đầu năm 2018 đến nay, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp TP Đà Nẵng đã kiểm tra 359 tổ chức đảng, 2.339 đảng viên; giám sát 89 tổ chức đảng, 235 đảng viên. 

Uỷ ban Kiểm tra các cấp ở Đà Nẵng đã kiểm tra 2 tổ chức đảng, 22 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua đó, kết luận có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 12 đảng viên; kiểm tra 331 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát 93 tổ chức đảng, 157 đảng viên; kiểm tra tài chính đảng đối với 10 tổ chức đảng và 385 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí; giải quyết tố cáo 1 tổ chức đảng, 11 đảng viên...

Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và uỷ ban kiểm tra các cấp ở Đà Nẵng đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng, 128 đảng viên do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; phẩm chất đạo đức, lối sống; thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, cố ý làm trái...

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU