Đà Nẵng 'hô biến' 1.300 mét bờ kè biển thành tranh gốm

(VTC News) - Đà Nẵng xuất hiện bức tường tranh gốm dài 1.300 mét.

VTC1

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO