Đà Nẵng: 'Đo' năng lực công chức bằng phần mềm

(VTC News) - Ngày 30/5, Sở Nội vụ Đà Nẵng tổ chức triển khai áp dụng mô hình đánh giá công khai chất lượng công chức viên chức theo hiệu quả công việc bằng phần mềm.

Theo đó, mô hình đánh giá dựa trên 3 tiêu chí chính: Kết quả thực hiện công việc (70%); Chấp hành nội quy, qui chế của cơ quan, pháp luật của Nhà nước (10%); Thái độ, trách nhiệm đối với công việc, tổ chức, công dân, đồng nghiệp (20%)...

Sau khi triển khai thí điểm đánh giá công chức bằng phần mềm, TP Đà Nẵng sẽ triển khai rộng mô hình đánh giá ra toàn bộ cơ quan nhà nước 

Sau khi triển khai thí điểm đánh giá công chức bằng phần mềm, TP Đà Nẵng sẽ triển khai rộng mô hình đánh giá ra toàn bộ cơ quan nhà nước 


Phương pháp đánh giá được kết hợp theo 3 hướng: đánh giá theo mục tiêu, nhiệm vụ mà công chức được giao; theo kết quả đầu ra cũng như đánh giá 360 độ (công chức tự đánh giá, đánh giá của đồng nghiệp, đlãnh đạo trực tiếp và lãnh đạo cấp trên).

Kết quả đánh giá công chức được sử dụng làm thước đo để bình xét thi đua khen thưởng; làm cơ sở để phân phối thu nhập và các khoản chi hành chính trong cơ quan; cơ sở để sử dụng, quản lý, phát triển nghề nghiệp của công chức. Đây cũng là cơ sở để phát triển năng lực công chức, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng chuyên môn.

Hàng tháng, từng công chức phải chủ động xây dựng kế hoạch công tác tháng và hoàn thành nhiệm vụ được giao, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ.

“Đây là mô hình đánh giá công chức công khai, tiên tiến nhất hiện tại được xây dựng dựa trên hiệu quả công việc, kết quả đầu ra và đánh giá công chức dưới nhiều góc độ trong tổng quan quan hệ đồng nghiệp, với lãnh đạo, với công dân. Thời gian tới, tất cả các cơ quan hành chính từ cấp chính quyền địa phương đến sở ngành Đà Nẵng sẽ triển khai áp dụng”, ông Đặng Công Ngữ, Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng cho biết.

Công chức Đà Nẵng sẽ được đánh giá công khai bằng phần mềm.

Công chức Đà Nẵng sẽ được đánh giá công khai bằng phần mềm.


Cũng theo ông Ngữ, với mô hình này, công chức sẽ không còn phải viết kiểm điểm cá nhân mỗi khi đến thời hạn bình xét thi đua mà thay vào đó, công việc, quá trình công tác được ghi lưu, công khai rõ ràng theo vị trí, khối lượng công việc và thời gian làm việc của họ. Mô hình này sẽ mang lại kết quả đánh giá toàn diện, công khai, dân chủ và chính xác về chất lượng công chức, viên chức.

Được biết, từ tháng 7-9/2012, Đà Nẵng đã triển khai thử nghiệm mô hình đánh giá kết quả làm việc của công chức Đà Nẵng bằng phần mềm có địa chỉ http://noivu.danang.gov.vn/cbcc tại 3 quận và 7 Sở ngành với sự tham gia của 250 công chức và lãnh đạo.

Kết quả triển khai thí điểm tại các đơn vị bước đầu cho thấy những tác động tích cực, đổi mới chất lượng đánh giá cán bộ, công chức.

Sau thời gian thử nghiệm, phần mềm đánh giá chất lượng công chức Đà Nẵng sẽ chính thức áp dụng tại tất cả các sở, ban, ngành, quận, huyện trên địa bàn.

Bửu Lân
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN