Đà Nẵng cho phép ghi nợ tiền sử dụng đất vào sổ đỏ

Thời sựThứ Ba, 07/08/2012 11:27:00 +07:00

Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất, được cấp sổ đỏ mà chưa có khả năng tài chính để nộp tiền sử dụng đất thì được được ghi nợ trên sổ đỏ.

Theo quyết định của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Văn Hữu Chiến, từ ngày 10/8 thành phố này sẽ áp dụng quy định mới về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và đăng ký biến động sau khi cấp giấy chứng nhận trên địa bàn.

Theo đó, hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là sổ đỏ) theo quy định mà chưa có khả năng tài chính để nộp tiền sử dụng đất, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi “nợ tiền sử dụng đất” trên sổ đỏ sau khi có đơn đề nghị kèm theo.

UBND TP. Đà Nẵng cho biết, khi thanh toán nợ, người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm cấp sổ đỏ và được trả nợ dần khi có khả năng về tài chính trong thời hạn tối đa là 5 năm.

Nếu quá thời hạn nêu trên mà người sử dụng đất chưa trả hết nợ, thì phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

Ngoài ra, UBND TP. Đà Nẵng cũng quy định hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất cũng được ghi nợ luôn tiền lệ phí trước bạ...

Trước đó, UBND TP. Đà Nẵng đã thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp và giao Sở Tài nguyên và Môi trường được ký cấp sổ đỏ cho tất cả các đối tượng thay vì chủ tịch UBND các quận, huyện như trước đây.

Theo Thanh niên

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo
Bình luận
vtc.vn