Điều động cựu Chủ tịch TP Trà Vinh vừa bị kỷ luật làm Giám đốc Sở Công thương do... thiếu người

Thời sựThứ Sáu, 19/10/2018 06:21:00 +07:00

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh cho biết cựu Chủ tịch TP Trà Vinh đang giữ chức Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tương đương với chức Giám đốc Sở Công thương nên đây chỉ là "điều động ngang", Sở cũng đang thiếu người nghiêm trọng.

Liên quan đến việc ông Phạm Văn Tám - cựu Chủ tịch TP Trà Vinhvừa bị kỷ luật lại được điều động làm giám đốc Sở Công thương, ông Lâm Minh Đằng - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh cho biết việc điều động xuất phát từ nhu cầu công tác cán bộ.

Đồng thời, ông Đằng khẳng định đây chỉ là thực hiện "điều động ngang" vì ông Tám đang giữ chức Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tương đương với chức Giám đốc Sở Công thương.

“Căn cứ quy định 105 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; cán bộ đảng viên bị kỷ luật với hình thức khiển trách trở lên thì không được bổ nhiệm, quy hoạch ở chức vụ cao hơn. 

Riêng trường hợp của ông Tám, bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng, vẫn còn giữ chức vụ Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế. Đây chỉ là thực hiện điều động ngang vì chức Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tương đương với chức Giám đốc Sở Công thương.

Việc này không có gì và nó xuất phát từ nhu cầu công tác cán bộ. Hiện nay, Sở Công thương đang thiếu người nghiêm trọng. Giám đốc trước đây đã được điều về làm Bí thư huyện Cầu Ngang. Mấy tháng qua, Sở Công thương không có Giám đốc”, ông Lâm Minh Đằng thông tin thêm.

cuu chu tich

 Ông Phạm Văn Tám.

Như VTC News thông tin, tại kỳ họp 28, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó có nội dung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Thành ủy Trà Vinh.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Trà Vinh đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm rất nghiêm trọng trong thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở; quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất trái quy định trong thời gian dài, gây thất thu lớn ngân sách nhà nước.

thanh uy tra vinh ok

 Thành Uỷ TP Trà Vinh.

Về vi phạm, khuyết điểm của các cá nhân, các ông Diệp Văn Thạnh, Phạm Văn Tám, Nguyễn Thành Tẩm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Trà Vinh giai đoạn 2011 - 2016 và ông Trần Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Trà Vinh cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm của Ban Thường vụ Thành ủy.

Các ông này cũng phải chịu trách nhiệm cá nhân về các vi phạm trong tổ chức thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, vi phạm của các ông Diệp Văn Thạnh, Trần Trường Sơn là rất nghiêm trọng; vi phạm của Ban Thường vụ Thành ủy Trà Vinh và ông Phạm Văn Tám là nghiêm trọng; vi phạm của ông Nguyễn Thành Tẩm đến mức phải xem xét, xử lý trách nhiệm.

Những vi phạm trên đã làm thất thu lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền Thành phố, đến niềm tin của nhân dân, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Các ông Ngô Chí Cường, Nguyễn Trung Dũng, Trần Văn Đảnh, Lê Văn Hẳn, Bí thư Thành ủy Trà Vinh các nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020 chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy, cần phải tiến hành kiểm điểm, xem xét trách nhiệm theo quy định.

Ông Thạnh bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó bí thư và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trần Trường Sơn và cảnh cáo đối với ông Phạm Văn Tám.

Tiếp đó, UBND tỉnh Trà Vinh đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Diệp Văn Thạnh, Chủ tịch UBND TP Trà Vinh. Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Trà Vinh; cảnh cáo ông Phạm Văn Tám, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TP Trà Vinh.

THANH TIẾN
Bình luận
vtc.vn