Cướp rút kim tiêm HIV hung hãn hăm họa đám đông vây bắt

Khi bị người dân vây bắt, tên cướp rút kim tiêm trong người ra hăm dọa.

 

Bản tin 113

Chuyện vụ án

An ninh hình sự