• Zalo

Cưỡng chế đất đai: Ai được quyền ra quyết định?

Thời sự Thứ Tư, 06/11/2013 08:30:00 +07:00

Các chức danh được quyền ra quyết định cưỡng chế đất đai được quy định rõ trong Dự thảo về Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành dự thảo về Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trong đó quy định rõ các chức danh được quyền ra quyết định cưỡng chế đất đai.

Dự thảo mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi Quốc hội ngày 6/11 quy định: Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt được áp dụng trong trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt.

Vụ cưỡng chế đất đai ở Tiên Lãng, Hải Phòng
Các biện pháp cưỡng chế sẽ bao gồm: Khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập, khấu trừ tiền từ tài khoản của cá nhân, tổ chức vi phạm;

Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá;

Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do cá nhân, tổ chức khác đang giữ trong trường hợp cá nhân, tổ chức sau khi vi phạm cố tình tẩu tán tài sản…

Chính phủ cũng quy định rõ, những người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế là: Chủ tịch UBND các cấp; Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai; Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường; Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tuy nhiên người có thẩm quyền cưỡng chế có thể giao quyền cho cấp phó.

“Việc giao quyền chỉ được thực hiện khi cấp trưởng vắng mặt và phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó xác định rõ phạm vi, nội dung, thời hạn được giao quyền.

Cấp phó được giao quyền phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước cấp trưởng và trước pháp luật. Người được giao quyền không được giao quyền, ủy quyền tiếp cho bất kỳ cá nhân nào khác” – Thủ tướng nhấn mạnh.


Về quy định thi hành cưỡng chế, người ra quyết định phải có trách nhiệm gửi ngay quyết định cưỡng chế cho các cá nhân, tổ chức liên quan và tổ chức thực hiện việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt của mình và của cấp dưới.

Cá nhân, tổ chức nhận được quyết định cưỡng chế phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định cưỡng chế và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế.

Cá nhân, tổ chức liên quan có nghĩa vụ phối hợp với người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế triển khai các biện pháp nhằm thực hiện các quyết định cưỡng chế.

Lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm bảo đảm trật tự, an toàn trong quá trình thi hành quyết định cưỡng chế của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc quyết định cưỡng chế của các cơ quan nhà nước khác khi được yêu cầu.

Dự thảo cũng quy định, tổ chức tín dụng nơi cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế thi hành mở tài khoản phải giữ lại trong tài khoản của cá nhân, tổ chức đó số tiền tương đương với số tiền mà cá nhân, tổ chức phải nộp theo yêu cầu của người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế.

Trường hợp số dư trong tài khoản tiền gửi ít hơn số tiền mà cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế phải nộp thì tổ chức tín dụng vẫn phải giữ lại và trích chuyển số tiền đó.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc trước khi trích chuyển, tổ chức tín dụng có trách nhiệm thông báo cho cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế biết việc trích chuyển; việc trích chuyển không cần sự đồng ý của họ.

Theo Infonet

Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục

Đọc nhiều