Cuộc sống hiện tại của cặp song sinh đẻ non nhẹ cân nhất Việt Nam

(VTC News) - Hiện tại, Việt Nam đã có thể nuôi sống được trẻ sinh non ở tuần thai thứ 24.

VTC14

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO