• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Cuộc sống đáng cảm phục của chàng sinh viên mất 2 tay

Chao Peng sử dụng chân làm tất cả công việc hàng ngày

Chao Peng sử dụng chân làm tất cả công việc hàng ngày

Cậu đánh răng bằng chân

Cậu đánh răng bằng chân

Hay gập chăn màn

Hay gập chăn màn

Xếp hàng trong trường như các sinh viên khác

Xếp hàng trong trường như các sinh viên khác

Bữa ăn của Chao Peng ở căng tin, cậu dùng để điều khiển thìa

Bữa ăn của Chao Peng ở căng tin, cậu dùng để điều khiển thìa

Sử dụng máy tính bằng chân

Sử dụng máy tính bằng chân

Rửa mặt bằng chân

Rửa mặt bằng chân

Hay dùng điện thoại cảm ứng

Hay dùng điện thoại cảm ứng

Chao Peng trong một buổi học ở thư viện

Chao Peng trong một buổi học ở thư viện

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất