Cuộc sống của loài người sau khi chuyển đến sao Hỏa

Khi định cư trên sao Hỏa, con người sẽ phải tìm cách sản xuất oxy, mặc bộ đồ vũ trụ chịu bức xạ và chủ yếu ăn đồ khô.

Bình luận

Thị trường

Trí tuệ nhân tạo