• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Cuộc chiến sinh tử giữa hải cẩu và bạch tuộc

Hải cẩu ngoác miệng ngoạm bạch tuộc

Hải cẩu ngoác miệng ngoạm bạch tuộc

Những chiếc răng sắc nhọn chờ nhai ngấu nghiến bạch tuộc

Những chiếc răng sắc nhọn chờ nhai ngấu nghiến bạch tuộc

Con mồi đã nằm gọn trong miệng

Con mồi đã nằm gọn trong miệng

Tuy nhiên những xúc tu của bạch tuộc khiến hải cẩu không thể nuốt được

Tuy nhiên những xúc tu của bạch tuộc khiến hải cẩu không thể nuốt được

Hải cẩu quăng quật bạch tuộc nhiều lần để con mồi kiệt sức

Hải cẩu quăng quật bạch tuộc nhiều lần để con mồi kiệt sức

Khi các xúc tu không còn khả năng tự vệ bạch tuộc sẽ bị nuốt chửng

Khi các xúc tu không còn khả năng tự vệ bạch tuộc sẽ bị nuốt chửng

Nằm gọn trong miệng hải cẩu

Nằm gọn trong miệng hải cẩu

Những động tác cuối cùng của bạch tuộc xấu số

Những động tác cuối cùng của bạch tuộc xấu số

Dù cố gắng vùng vẫy

Dù cố gắng vùng vẫy

Nhưng vẫn chui tọt vào dạ dày hải cẩu đang đói mồi

Nhưng vẫn chui tọt vào dạ dày hải cẩu đang đói mồi

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất