Cục Thuế Quảng Nam: Thu nội địa năm 2015 đạt hơn 9.500 tỷ đồng

Nếu tính theo địa bàn, khối chi cục thuế thu đạt 1.728,9 tỷ đồng, đạt 139,1% dự toán pháp lệnh, đạt 115,3% dự toán phấn đấu và tăng 24,7% so với cùng kỳ. Số thu trừ tiền sử dụng đất là 1.116,9 tỷ đồng, đạt 135,9% dự toán pháp lệnh, đạt 119,8% dự toán phấn đấu và tăng 26,4% so với cùng kỳ. 

Khối Văn phòng cục, số thu đạt 7.838,5 tỷ đồng, đạt 153,5% dự toán pháp lệnh, đạt 142,5% dự toán phấn đấu và tăng 64,4% so với cùng kỳ. Số thu trừ tiền sử dụng đất là 7.662,3 tỷ đồng, đạt 152,4% dự toán pháp lệnh, đạt 141,4% dự toán phấn đấu và tăng 67,6% so với cùng kỳ.

Thu Thủy
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN