Cục Thuế Phú Thọ thu nợ thuế hơn 461 tỷ đồng

Theo thống kế của Cục Thuế Phú Thọ, tính đến ngày 31/12/2015, tổng số tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp (gọi chung là tiền thuế) còn nợ của toàn ngành thuế Phú Thọ là 461,3 tỷ đồng, giảm 23% (giảm 137,7 tỷ đồng) so với tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2014.

Cuc Thue Phu Tho thu no thue hon 461 ty dong hinh anh 1

 

Trong đó, nợ có khả năng thu là 91,2 tỷ đồng, giảm 79,2% so với tiền nợ thuế có khả năng thu tại ngày 31/12/2014, chiếm tỷ lệ 2,5% trên tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2015, thấp hơn 2,5% so với chỉ tiêu giao 5% của Tổng cục Thuế; nợ khó thu chờ xử lý là 370,1 tỷ đồng.

Đáng chú ý là hầu hết các đơn vị đều có số thuế nợ đến ngày 31/12/2015 giảm so với thời điểm cùng ngày này năm trước.

Thu Thủy
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN