• Zalo

Cục Thuế Hà Nội: Yêu cầu báo cáo tiến độ thu ngân sách hàng ngày

Kinh tế Thứ Hai, 17/12/2018 16:38:00 +07:00

Các phòng, các chi cục thuế phải thực hiện tổng hợp, hàng ngày báo cáo Ban lãnh đạo cục thuế về tiến độ thu ngân sách, thu hồi nợ, thanh tra kiểm tra… để có giải pháp kịp thời, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018.

Thông tin từ Cục Thuế Hà Nội cho biết, để nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, có giải pháp tháo gỡ, chỉ đạo kịp thời, Cục Thuế Hà Nội đã yêu cầu các trưởng phòng thuộc Văn phòng cục thuế, các chi cục trưởng, cùng toàn thể cán bộ công chức phải bám sát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã giao và phải hoàn thành trong tháng 12/2018.

Riêng đối với nhiệm vụ thu ngân sách, lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội yêu cầu, ngoài việc tổ chức triển khai quyết liệt các giải pháp theo kết luận giao ban hồi tháng 11/2018, yêu cầu các trưởng phòng, các chi cục trưởng cần tổ chức, phân công cụ thể từng khoản thu đến từng cấp lãnh đạo, cán bộ công chức và có cơ chế kiểm soát; thực hiện theo dõi, đánh giá và cập nhật tiến độ hàng ngày đối với các khoản thu đã giao, nhất là các khoản thu, đối tượng thu, thời gian thu để tổ chức, theo dõi, đôn đốc và thực hiện chế độ báo cáo.

img_7826

Cán bộ Cục Thuế Hà Nội tư vấn, hỗ trợ người nộp thuế hoàn thiện hồ sơ quyết toán thuế. Ảnh: NM. 

Đối với các khoản thu cụ thể theo nhiệm vụ đã giao, Cục Thuế Hà Nội yêu cầu các phòng thường xuyên bám sát, dự báo các vấn đề có thể ảnh hưởng để chủ động, báo cáo lãnh đạo cục thuế, đảm bảo nguồn thu vào NSNN.

Cục Thuế Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị có trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp kết quả và thực hiện báo cáo tiến độ thực hiện các chỉ tiêu như: thu ngân sách; nợ đọng thuế; thanh tra, kiểm tra và quy định chế độ thông tin báo cáo hàng ngày.

Đồng thời, cục thuế cũng giao nhiệm vụ cho các phòng đầu mối tổng hợp, báo cáo lãnh đạo cục thuế hàng ngày về số thu ngân sách; nợ đọng thuế; thanh tra, kiểm tra; tiến độ thu đối với từng khoản thu, nguồn thu, đối tượng thu, thời hạn thu của các chi cục thuế đối với các khoản thu từ đất của tháng 12/2018, nhất là tiền sử dụng đất.

Ban lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội cũng yêu cầu Phòng Kiểm tra nội bộ tăng cường kiểm tra công vụ đột xuất với các phòng, các chi cục thuế về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách ở mức cao nhất./.

Bạn có cảm nghĩ gì về "Cục Thuế Hà Nội: Yêu cầu báo cáo tiến độ thu ngân sách hàng ngày" ?. Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin