Cục Thuế Hà Nội thu ngân sách đạt gần 156.000 tỷ đồng

Tính đến ngày 29/12/2015, trên địa bàn Hà Nội, có hơn 107.000 doanh nghiệp đã khai nộp thuế qua mạng, đạt tỷ lệ 98,5% số doanh nghiệp đang hoạt động và vượt chỉ tiêu, thời hạn Chính phủ giao theo Nghị quyết 19. Tỷ lệ này chiếm gần 20% tổng số doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế qua mạng trên cả nước.

Nhờ ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong nhiều khâu thủ tục nên Cục Thuế Hà Nội đã giảm đáng kể thời gian, chi phí tuân thủ pháp luật thuế cho người nộp thuế và cho cả cơ quan Thuế.

Thu Thủy
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN