Cục phó mất gần 400 triệu đồng được bổ nhiệm 'đặc biệt'

(VTC News) - Dù ông Nguyễn Xuân Quang chưa có chứng chỉ trung cấp lý luận chính trị, chưa có quyết định bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính theo quy định nhưng vẫn được bổ nhiệm vì lý do rất 'đặc biệt'.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế