Cục An toàn thực phẩm: Khi nào thì hết hiệu lực của giấy xác nhận quảng cáo?

(VTC News) - Cục An toàn thực phẩm cho biết về các trường hợp hết hiệu lực sử dụng của giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm, sữa và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ.

Câu hỏi: Tại sao thông tư 09/2015/TT-BYT không có điều khoản thu hồi giấy xác nhận quảng cáo mà là hết hiệu lực của giấy xác nhận quảng cáo?


 Thực phẩm chức năng muốn quảng cáo cần giấy xác nhận quảng cáo từ Cục ATTP.

Thực phẩm chức năng muốn quảng cáo cần giấy xác nhận quảng cáo từ Cục ATTP.

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế trả lời:

Thu hồi là thu lại Giấy đã cấp ra, cơ quan nào cấp Giấy thì cơ quan đó có thẩm quyền thu hồi. Khi thực hiện thu hồi phải có quyết định thu hồi nêu rõ lý do thu hồi.

Hết hiệu lực: Tức là Giấy đã cấp ra không còn giá trị sử dụng về mặt pháp lý.


Tại khoản 3, điều  23 của Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế quy định:

3) Các trường hợp hết hiệu lực sử dụng của giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm, sữa và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ:

a) Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm hết hiệu lực.

b) Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

c) Sản phẩm, hàng hóa có những thay đổi về thành phần hoặc công dụng;

d) Sản phẩm, hàng hóa bị đình chỉ lưu hành hoặc bị thu hồi.

Luật xử phạt vi phạm hành chính:

Điều 36. Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất lượng

Cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất lượng đã đăng ký hoặc công bố và hàng hóa khác không bảo đảm chất lượng, điều kiện lưu thông thì phải thu hồi các sản phẩm, hàng hóa vi phạm đang lưu thông trên thị trường; nếu cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không tự nguyện thực hiện thì bị cưỡng chế thực hiện.

Câu hỏi: Điểm d Khoản 3 Điều 23 ghi sản phẩm, hàng hóa bị đình chỉ lưu hành hoặc bị thu hồi thì Giấy xác nhận quảng cáo hết hiệu lực vậy sản phẩm bị thu hồi mỗi số lô cụ thể mà không phải toàn bộ thì có bị coi là hết hiệu lực quảng cáo không?

Trả lời:

Trường hợp sản phẩm, hàng hoá bị đình chỉ lưu hành hoặc bị thu hồi thì Giấy xác nhận quảng cáo hết hiệu lực vậy sản phẩm bị thu hồi mỗi số lô cụ thể mà không phải toàn bộ thì Giấy xác nhận nội dung quảng cáo không hết hiệu lực.

Lý do phải phân biệt 02 đối tượng có mức độ lỗi khác nhau, nguy cơ gây hại khác nhau chịu mức độ chi phối điều chỉnh của chế tài khác nhau.

- Sản phẩm, hàng hóa bị đình chỉ lưu hành hoặc bị thu hồi: Có thể do toàn bộ hàng bị lỗi trong khâu sản xuất, hoặc phát hiện lỗi ngay từ khâu công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm có thành phần yếu tố gây mối nguy cho sức khỏe con người …

- Sản phẩm bị thu hồi mỗi số lô cụ thể: Chỉ một số lô cụ thể được phát hiện do lỗi nhà sản xuất vi phạm về an toàn thực phẩm.

Nguồn: VFA
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN