• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Cử tri Mỹ bắt đầu đi bỏ phiếu bầu Tổng thống

Cử tri xếp hàng tại Thư viện Mount Pleasant, Ohio, đây là bang có 18 phiếu đại cử tri, một trong những bang quan trọng trong cuộc chay đua vào ghế Tổng thống Mỹ

Cử tri xếp hàng tại Thư viện Mount Pleasant, Ohio, đây là bang có 18 phiếu đại cử tri, một trong những bang quan trọng trong cuộc chay đua vào ghế Tổng thống Mỹ

Phó Tổng thống Joe Biden (giữa) đi bỏ phiếu tại Greenville, Delaware

Phó Tổng thống Joe Biden (giữa) đi bỏ phiếu tại Greenville, Delaware

Cử tri ở làng Dixville Notch, New Hampshire đợi chờ được bỏ phiếu

Cử tri ở làng Dixville Notch, New Hampshire đợi chờ được bỏ phiếu

Những người đi bỏ phiếu sớm vào ngày 5/11 tại Olathe, Kansas

Những người đi bỏ phiếu sớm vào ngày 5/11 tại Olathe, Kansas

Cư dân Toms River, New Jersey được bỏ phiếu sớm để có thời gian khắc phục hậu quả bão Sandy

Cư dân Toms River, New Jersey được bỏ phiếu sớm để có thời gian khắc phục hậu quả bão Sandy

Cậu bé Ariel Ferreras 2 tuổi theo mẹ đến điểm bỏ phiếu tại Spring, Maryland vào ngày 2/11

Cậu bé Ariel Ferreras 2 tuổi theo mẹ đến điểm bỏ phiếu tại Spring, Maryland vào ngày 2/11

Những cử tri đi bỏ phiếu sớm tại Miami

Những cử tri đi bỏ phiếu sớm tại Miami

Ông Barack Obama và lá phiếu sớm của mình vào ngày 25/10 vừa qua tại Chicago

Ông Barack Obama và lá phiếu sớm của mình vào ngày 25/10 vừa qua tại Chicago

Cử tri bỏ phiếu sớm tại Norwalk, California

Cử tri bỏ phiếu sớm tại Norwalk, California

Cử tri bỏ phiếu sớm vào ngày 22/10 tại Milwaukee, Wisconsin

Cử tri bỏ phiếu sớm vào ngày 22/10 tại Milwaukee, Wisconsin

Bỏ phiếu sớm tại Denver, Colorado ngày 22/10

Bỏ phiếu sớm tại Denver, Colorado ngày 22/10

Ngày bỏ phiếu sớm đầu tiên tại Las Vegas, hôm 20/10 vừa qua

Ngày bỏ phiếu sớm đầu tiên tại Las Vegas, hôm 20/10 vừa qua

Thẻ ủy quyền bầu cử tại Las Vegas hôm 20/10

Thẻ ủy quyền bầu cử tại Las Vegas hôm 20/10

Cử tri đi bỏ phiếu sớm tại Washington hôm 22/10

Cử tri đi bỏ phiếu sớm tại Washington hôm 22/10

Điểm bỏ phiếu sớm ở College Park, Georgia ngày 19/10

Điểm bỏ phiếu sớm ở College Park, Georgia ngày 19/10

Cử tri và chiếc tem 'Tôi đã bỏ phiếu' sau khi đi bầu cử sớm tại Wilson, North Carolina hôm 18/10

Cử tri và chiếc tem 'Tôi đã bỏ phiếu' sau khi đi bầu cử sớm tại Wilson, North Carolina hôm 18/10

Trụ sở toàn án tại Waterloo, Iowa trong ngày bầu cử sớm

Trụ sở toàn án tại Waterloo, Iowa trong ngày bầu cử sớm

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất