Cử tri lo lắng phát triển kinh tế thiếu bền vững

(VTC News) – Chính phủ cần kiềm chế lạm phát, giảm đà tăng giá như hiện nay đang ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân và sản xuất của doanh nghiệp.

Sáng 21/7, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Huỳnh Đảm trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Huỳnh Đảm.
Ảnh: Chinhphu.vn
 

Tổng hợp ý kiến cho thấy, nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

Tuy nhiên, cử tri còn nhiều băn khoăn, lo lắng về sự phát triển chưa vững chắc của nền kinh tế; việc quản lý đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản có nhiều bất cập; nhiều ngành kinh tế lệ thuộc vào nước ngoài về công nghệ và nguyên, nhiên liệu; lạm phát, giá cả tiếp tục tăng cao ảnh hưởng bất lợi đến đời sống của nhân dân và sự phát triển kinh tế-xã hội; chênh lệch giàu nghèo gia tăng; tình trạng ô nhiễm môi trường, mất vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn giao thông, tội phạm, tệ nạn xã hội không giảm; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân chưa tốt; cải cách thủ tục hành chính còn chậm, tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa được đẩy lùi.

Cử tri và nhân dân rất bất bình với việc gần đây một số tàu của Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc chủ quyền của nước ta, gây ảnh hưởng không tốt đến mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Cử tri và nhân dân cả nước kiến nghị trong thời gian tới Đảng và Nhà nước cần tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh với đội ngũ cán bộ, công chức tận tuỵ, trách nhiệm, gương mẫu, trong sạch, nói đi đôi với làm; phát huy dân chủ và tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị-xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; bảo đảm an ninh, quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Đối với Quốc hội

Cử tri và nhân dân đánh giá cao sự đổi mới về tổ chức và hoạt động của Quốc hội khóa XII; Quốc hội đã thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét để bầu hoặc phê chuẩn các chức vụ trong các cơ quan Nhà nước ở Trung ương. Đông đảo cử tri và nhân dân kiến nghị Quốc hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những người có đức, có tài, thực sự tiêu biểu để đảm nhiệm những chức vụ trong bộ máy Nhà nước ở Trung ương, đồng thời mong muốn những người được Quốc hội bầu hoặc được phê chuẩn cần có chương trình hành động gửi đến Ủy ban thường vụ Quốc hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để theo dõi, giám sát.

Cử tri và nhân dân cả nước mong muốn và kiến nghị Quốc hội khóa XIII tiếp tục đổi mới về tổ chức, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ sau của Quốc hội:

Đối với đại biểu Quốc hội

Nhiệm kỳ khoá XII, hầu hết đại biểu Quốc hội làm tốt vai trò người đại biểu nhân dân hoạt động trong cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất. Tuy nhiên cử tri cũng thẳng thắn đánh giá còn một số đại biểu chưa thực hiện tốt lời hứa với cử tri và nhân dân; chưa thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe, phản ảnh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân với Quốc hội và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; còn nhiều hạn chế trong việc tham gia vào các hoạt động của Quốc hội.

Cử tri và nhân dân kiến nghị các đại biểu Quốc hội khoá XIII thực hiện tốt chương trình hành động của mình đã báo cáo trước cử tri trong các cuộc tiếp xúc vận động bầu cử vừa qua; thường xuyên giữ mối liên hệ và dành nhiều thời gian tiếp dân, tiếp xúc với cử tri và nhân dân để tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân…

Đối với Chủ tịch nước

Cử tri và nhân dân cho rằng trong nhiệm kỳ qua Chủ tịch nước đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với nhân dân và bạn bè quốc tế.

Cử tri và nhân dân cả nước mong muốn và kiến nghị Chủ tịch nước nhiệm kỳ này phát huy những kết quả, kinh nghiệm đạt được của Chủ tịch nước các nhiệm kỳ trước, tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch nước trên các lĩnh vực đối nội, đối ngoại, tư pháp, thi đua, khen thưởng; chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; quan tâm hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quan trọng khác; đồng thời kiến nghị Quốc hội cụ thể hoá hơn nữa các quy định của chế định Chủ tịch nước trong Hiến pháp để Chủ tịch nước thực sự phát huy vai trò rất quan trọng trong bộ máy Nhà nước ở Trung ương.  

Đối với Chính phủ

Trong nhiệm kỳ qua Chính phủ đã thực hiện tốt vai trò là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cử tri và nhân dân kiến nghị Chính phủ nhiệm kỳ này phát huy những thành tựu đã đạt được, tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình và quan tâm hơn nữa đến các vấn đề sau:

- Trong công tác xây dựng pháp luật, kiến nghị Chính phủ cần chuẩn bị tốt hơn các dự án luật, tránh tình trạng phải điều chỉnh nhiều lần; tập trung nghiên cứu đề xuất sửa đổi những đạo luật đang có nhiều bất cập ảnh hưởng đến đông đảo các tầng lớp nhân dân và sự phát triển đất nước như Luật đất đai, Luật khiếu nại, tố cáo…; khắc phục tình trạng chậm ban hành nghị định, thông tư hướng dẫn để đưa luật, pháp lệnh vào cuộc sống.

- Về công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành phát triển kinh tế, Chính phủ cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiềm chế lạm phát, giảm đà tăng giá như hiện nay đang ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân và sản xuất của doanh nghiệp, đồng thời duy trì tăng trưởng và nâng cao hiệu quả của nền kinh tế, bảo đảm nền kinh tế nước ta luôn phát triển nhanh, bền vững.

Giá nhiều mặt hàng thực phẩm vẫn tăng, ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Ảnh: internet.
 

Quan tâm thoả đáng hơn đến phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; chính sách với người có công; tiếp tục chăm lo an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khỏe, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước các cấp; quan tâm hơn nữa về chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở và đấu tranh có hiệu quả với tệ nạn tham nhũng, lãng phí.

- Chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, sớm hoàn thiện khung khổ pháp lý và coi trọng giải quyết khiếu nại tố cáo từ cơ sở; phối hợp tốt hơn giữa các cấp các ngành và tăng cường đối thoại với người khiếu nại, tố cáo để có thể xử lý dứt điểm các vụ việc, nhất là những vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài. 

Đối với Tòa án nhân dân tối cao

Cử tri và nhân dân cho rằng, trong nhiệm kỳ vừa qua mặc dù còn có nhiều khó khăn nhưng ngành Tòa án đã có nhiều nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, cử tri và nhân dân kiến nghị ngành Tòa án trong nhiệm kỳ này cần quan tâm đến các vấn đề sau:

- Khắc phục tình trạng kết án oan, sai; việc vi phạm thời hạn xét xử; nâng cao chất lượng xét xử, hạn chế đến mức thấp nhất các bản án bị hủy, cải sửa do lỗi của thẩm phán; tập trung giải quyết nhanh và dứt điểm các vụ án hình sự và các tranh chấp, yêu cầu về dân sự nổi cộm, gây bức xúc; chú trọng và làm tốt công tác hòa giải trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự; nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về tư pháp, đặc biệt là các đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.

- Xây dựng đội ngũ thẩm phán có phẩm chất đạo đức tốt, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ và có ý thức phục vụ nhân dân; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ để phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức ngành Tòa án vi phạm phẩm chất đạo đức, kỷ luật công vụ và vi phạm pháp luật.

Đối với Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Cử tri và nhân dân cho rằng, trong nhiệm kỳ vừa qua ngành Kiểm sát đã có nhiều chuyển biến theo đúng tinh thần cải cách tư pháp, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân kiến nghị ngành Kiểm sát trong nhiệm kỳ này cần quan tâm đến các vấn đề sau:

- Kiểm sát chặt chẽ việc khởi tố vụ án; khắc phục việc khởi tố, truy tố oan người vô tội; tăng cường trách nhiệm trong kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; gắn công tố với điều tra, nhằm hạn chế bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội; tích cực kiểm sát bản án, quyết định giải quyết các vụ, việc dân sự của Tòa án; tăng cường công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, kiểm sát thi hành án và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

- Cần quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, tăng cường giáo dục bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ Kiểm sát; xử lý nghiêm những cán bộ, Kiểm sát viên vi phạm đạo đức, lối sống và kỷ luật nghiệp vụ, đặc biệt là những cán bộ, Kiểm sát viên vi phạm pháp luật.

Tin liên quan

» Quốc hội sẽ thảo luận về vấn đề Biển Đông
» Công tác nhân sự là trọng tâm kỳ họp Quốc hội tới
» Giá tiêu dùng tăng lại cả ở Hà Nội và TP. HCM
» Hội đủ yếu tố buộc giá thịt "hạ nhiệt"
» Giá cả tiêu dùng chưa có dấu hiệu sẽ giảm
» Giá vàng và nỗi lo ngại khủng hoảng nợ

Hoàng Lan – Châu Anh
(lược ghi)

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN