• TRANG CHỦ
  • Sức khỏe

Cụ ông 82 tuổi vẫn khỏe để hớt tóc miễn phí

Mỗi thứ 4 hằng tuần, cụ ông Anthony Cymerys, người Mỹ dành thời gian cắt tóc cho những người vô gia cư.

Mỗi thứ 4 hằng tuần, cụ ông Anthony Cymerys, người Mỹ dành thời gian cắt tóc cho những người vô gia cư.

Chi phí đổi lại chỉ là một cái ôm từ khách hàng.

Chi phí đổi lại chỉ là một cái ôm từ khách hàng.

Cụ Cymerys đang cắt tóc cho một trẻ nhỏ vô gia cư.

Cụ Cymerys đang cắt tóc cho một trẻ nhỏ vô gia cư.

Người thợ hớt tóc già hạnh phúc vì được giúp đỡ người nghèo.

Người thợ hớt tóc già hạnh phúc vì được giúp đỡ người nghèo.

Cụ Cymerys đã làm công việc có ích này suốt hơn 25 năm qua kể từ khi ông về hưu.

Cụ Cymerys đã làm công việc có ích này suốt hơn 25 năm qua kể từ khi ông về hưu.

Những dụng cụ mà cụ dùng để giúp đỡ những người nghèo.

Những dụng cụ mà cụ dùng để giúp đỡ những người nghèo.

Khách hàng của cụ có đủ mọi thành phần, từ trẻ cho đến già.

Khách hàng của cụ có đủ mọi thành phần, từ trẻ cho đến già.

Bộ dụng cụ hớt tóc nhỏ gọn cụ thường mang bên mình.

Bộ dụng cụ hớt tóc nhỏ gọn cụ thường mang bên mình.

Một mái tóc được cắt hoàn chỉnh, cả thợ và khách đều hạnh phúc.

Một mái tóc được cắt hoàn chỉnh, cả thợ và khách đều hạnh phúc.

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất