Cử nhân TN loại giỏi được tuyển thẳng công chức cấp xã

Giáo dụcChủ Nhật, 11/12/2011 07:43:00 +07:00

(VTC News)- Đó là một trong những nội dung quan trọng trong Nghị định 112/2011/NĐ-CP về công chức xã, phường, thị trấn Chính phủ mới ban hành,

(VTC News)- Đó là một trong những nội dung quan trọng trong Nghị định 112/2011/NĐ-CP về công chức xã, phường, thị trấn Chính phủ mới ban hành,

Theo Nghị định này, Chủ tịch UBND cấp huyện được xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển đối với người tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi trở lên ở trong nước và đạt loại khá trở lên ở nước ngoài có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng.

Cử nhân ngày tốt nghiệp loại giỏi có thể được tuyển thẳng vào công chức cấp xã, phường (Ảnh: Phạm Thịnh) 


Trường hợp khác được xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển công chức cấp xã là người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có ít nhất 5 năm công tác (không kể thời gian tập sự, thử việc) trong ngành, lĩnh vực cần tuyển, đáp ứng được ngay yêu cầu của chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng.

Nghị định 112/2011/NĐ-CP quy định rõ,  với chức danh Văn phòng - thống kê, Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã), Tài chính - kế toán, Tư pháp - Hộ tịch, Văn hóa - xã hội thực hiện việc tuyển dụng thông qua thi tuyển. Có thể thực hiện việc tuyển dụng thông qua xét tuyển các chức danh nêu trên tại các xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nội dung xét tuyển gồm: Xét kết quả học tập của người dự tuyển; phỏng vấn về trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Về thi tuyển sẽ thực hiện qua 3 môn thi gồm: Môn kiến thức chung; môn nghiệp vụ chuyên ngành và môn tin học văn phòng.

Các đối tượng là Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh; người dân tộc thiểu số, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên;...sẽ được cộng điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển.

Phạm Thịnh

Bình luận
vtc.vn