CSGT mặc thường phục có được dừng xe xử phạt?

Tư vấnChủ Nhật, 10/09/2023 18:35:00 +07:00
(VTC News) -

CSGT mặc thường phục có được dừng xe xử phạt hay không là vấn đề được nhiều người quan tâm và dưới đây là một số thông tin giải đáp.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 11 Thông tư 65/2020/TT-BCA quy định: "Điều 11. Trang phục; phương tiện giao thông; phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và vũ khí, công cụ hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát giao thông1. Trang phục của Cảnh sát giao thông...

b) Trường hợp kiểm soát thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, được bố trí một bộ phận Cảnh sát giao thông mặc thường phục để vận hành, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, giám sát tình hình trật tự, an toàn giao thông, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và hành vi vi phạm pháp luật khác. Khi phát hiện vi phạm phải thông báo ngay cho bộ phận tuần tra, kiểm soát công khai để tiến hành kiểm soát, xử lý theo quy định của pháp luật....

Trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ thuộc Cục Cảnh sát giao thông (sau đây viết gọn là Trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ), Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Trưởng Công an cấp huyện) trở lên quyết định việc mặc trang phục Cảnh sát hoặc thường phục khi sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và phải ghi rõ trong kế hoạch tuần tra, kiểm soát."

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Internet)

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Internet)

Theo đó, khi tuần tra, kiểm soát được phép bố trí CSGT mặc thường phục sử dụng các phương tiện, thiết bị nghiệp vụ, kỹ thuật để giám sát trật tự an toàn giao thông và phát hiện vi phạm.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, CSGT không được tự ý mặc thường phục mà phải do các đối tượng có thẩm quyền quyết định việc mặc trang phục cảnh sát hoặc thường phục và phải ghi rõ trong kế hoạch tuần tra, kiểm soát:

+ Trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ

+ Trưởng phòng Cảnh sát giao thông

+ Trưởng Công an cấp huyện) trở lên

Như vậy, CSGT mặc thường phục không được quyền xử phạt mà chỉ thực hiện giám sát tình hình giao thông qua các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và báo ngay cho bộ phận tuần tra mặc cảnh phục nếu phát hiện vi phạm.

Do đó, CSGT bắt buộc phải sử dụng trang phục Cảnh sát khi tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông. Vì vậy, khi thực hiện tuần tra, kiểm soát để xử phạt, CSGT phải mặc cảnh phục.

BẢO HƯNG
Bình luận
vtc.vn