Công ty xử lý rác thải 'trả' lại 'núi' rác cho khách hàng chây ì

(VTC News) - Để ứng phó với nữ khách hàng chây ì không chịu trả tiền, một công ty xử lý rác thải ở thị trấn Wigan (hạt Greater Manchester, Anh) đã quyết định gửi trả toàn bộ số rác trở lại vườn nhà khách hàng này.

Nguồn: Dailymail

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113