Công ty TNHH Âu Lạc - Tập đoàn Tuần Châu nộp đủ 11,4 tỷ đồng nợ bảo hiểm xã hội

Kinh tếThứ Sáu, 13/10/2017 15:50:00 +07:00

Thông tin mới nhất, Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh, thuộc Tập đoàn Tuân Châu đã hoàn thành nghĩa vụ nộp phí bảo hiểm xã hội.

Sau khi Báo điện tử VTC News đăng tải bài viết về tình trạng nợ bảo hiểm xã hội của nhiều công ty tại Quảng Ninh, ngày 10/10/2017, Báo đã nhận được xác nhận của Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) về việc thực hiện nộp bảo hiểm xã hội của một số doanh nghiệp trên địa bàn, trong số đó có Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh, thuộc Tập đoàn Tuần Châu.

22547507_1608795532513431_965394080_n

 Giấy xác nhận Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh đã hoàn thành nghĩa vụ nộp kinh phí Bảo hiểm xã hội và không nợ đọng tiền Bảo hiểm xã hội của BHXH Thành phố Hạ Long.

Cụ thể ngày 10/10/2017, Công ty TNHH Âu Lạc đã nộp đủ Bảo hiểm xã hội còn đang nợ với số tiền là 11.466.551.510 (Mười một tỷ, bốn trăm sáu sáu triệu, năm trăm năm mươi mốt ngàn, năm trăm mười nghìn đồng).

Phía BHXH Thành phố Hạ Long cũng xác nhận, Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh đã hoàn thành nghĩa vụ nộp kinh phí Bảo hiểm xã hội và không nợ đọng tiền Bảo hiểm xã hội.

Video: Doanh nhân Nga mang 7 bao tiền xu đi trả nợ tiền bảo hiểm

Minh Vân
Chuyên đề: Tin Kinh tế
Bình luận
vtc.vn