• Zalo

Công ty của bầu Đức dự thu chục tỷ đồng mỗi ngày từ chuối

Kinh tế Thứ Ba, 16/04/2019 12:23:00 +07:00

Ban lãnh đạo HAG kỳ vọng chuối sẽ mang lại doanh thu 3.545 tỷ đồng (khoảng 10 tỷ đồng/ngày) đóng góp 69,2% trong cơ cấu doanh thu năm 2019.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 trước khi trình cổ đông thông qua trong cuộc họp cổ đông dự kiến được tổ chức vào chiều ngày 26/4 tới tại Gia Lai.

Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018, Hội đồng Quản trị (HĐQT) HAG cho biết, năm 2018, Công ty đạt mức doanh thu thuần 5.388 tỷ đồng, tăng 11,3% so với năm 2017, lợi nhuận sau thuế đạt 6,2 tỷ đồng.

Trong đó 63,3% doanh thu đến từ bán trái cây và ớt; 36,7% doanh thu còn lại từ dịch vụ cho thuê, bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, bán mủ cao su, bò, tiêu và bất động sản đầu tư.

Đóng góp lớn nhất cho doanh thu đến từ ngành trái cây, với 2.897 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 53,8% trong cơ cấu tổng doanh thu; Đứng thứ hai là doanh thu bán ớt, với 514 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 9,5% trong cơ cấu tổng doanh thu; Đứng thứ ba là doanh thu từ dịch vụ cho thuê, với 509 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 9,4% trong cơ cấu tổng doanh thu; còn lại 1.468 tỷ đồng doanh thu từ bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, bán mủ cao su, bò, bất động sản đầu tư, tiêu và hợp đồng xây dựng đóng góp 27,3% trong cơ cấu tổng doanh thu.

Về tình hình đầu tư và thực hiện các dự án từ năm 2016, HAG cho biết đã chuyển đổi chiến lược kinh doanh vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là ngành trồng trọt với trọng tâm là sản xuất cây ăn trái.

HAGL

 Hoàng Anh Gia Lai vẫn đang  phải trông cậy vào  cây ngắn ngày để xoay dòng vốn nhanh

Năm 2018, HAG cho biết vẫn kiên trì thực hiện chiến lược đã đặt ra thông qua việc chuyển đổi diện tích cây trồng, đa dạng hóa sản phẩm, khai thác thị trường tiêu thụ trái cây tiềm năng hiện tại là Trung Quốc. Song song đó vẫn tiếp tục chăm sóc khai thác các vườn cây cao su đến tuổi.

Đặc biệt là về cây ăn trái, HAG đã chuyển đổi một số vườn cây cao su, cọ dầu kém hiệu quả tại Việt Nam, Lào và Campuchia để chuyển sang trồng cây ăn trái, nâng tổng diện tích trồng cây ăn trái tính đến nay là 18.675 ha với với các sản phẩm chủ lực gồm chuối, thanh long, xoài, bưởi da xanh, mít và hơn 10 loại cây ăn trái khác. Hiện nay, các loại cây như chuối, thanh long, xoài, mít đã đi vào khai thác.

Với cây cao su, trong năm qua, công ty tiếp tục duy trì chăm sóc 47.122 ha cao su.

Kế hoạch cho năm 2019, HĐQT dự kiến trình Đại hội xem xét và thông qua chỉ tiêu doanh thu thuần 5.125 tỷ đồng giảm gần 5% so năm 2018; lợi nhuận trước thuế là 88 tỷ đồng, tăng 85% so năm 2018.

HĐQT HAG cho biết doanh thu trong năm 2019 chủ yếu sẽ đến từ mảng cây ăn trái, mủ cao su và cung cấp dịch vụ. Trong đó, mảng kinh doanh cây ăn trái sẽ tạo ra doanh thu chủ lực trong cơ cấu doanh thu năm 2019 của Công ty, dự kiến mang lại 4.401 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 85,9% trong cơ cấu doanh thu.

Trong đó, chuối dự kiến đạt sản lượng 244.248 tấn, mang lại doanh thu 3.545 tỷ đồng, đóng góp 69,2% trong cơ cấu doanh thu.

Thanh long dự kiến đạt sản lượng 18.480 tấn, mang lại doanh thu khoảng 575 tỷ đồng, đóng góp 11,2% trong cơ cấu doanh thu.

Mít dự kiến đạt sản lượng 3.018 tấn, mang lại doanh thu khoảng 129 tỷ đồng, đóng góp 2,5% trong cơ cấu doanh thu.

Bưởi dự kiến thu được 1.561 tấn, mang lại doanh thu khoảng 65 tỷ đồng, đóng góp 1,3% trong cơ cấu doanh thu.

Xoài dự kiến thu được 3.135 tấn, mang lại doanh thu khoảng 57 tỷ đồng, đóng góp 1,1% trong cơ cấu doanh thu.

Chanh dây dự kiến thu được 1.115 tấn, mang lại doanh thu khoảng 30 tỷ đồng, đóng góp 0,6% trong cơ cấu doanh thu.

Cao su dự kiến thu được 15.081 tấn mủ khô, mang lại doanh thu khoảng 469 tỷ đồng, đóng góp 9,1% trong cơ cấu doanh thu.

Các ngành khác bao gồm cung cấp dịch vụ, bán căn hộ và bất động sản đầu tư mang lại doanh thu 255 tỷ đồng, đóng góp 5% trong cơ cấu doanh thu.

Về kế hoạch đầu tư năm 2019, HĐQT HAG cho biết sẽ chọn lọc danh mục các sản phẩm hiệu quả và tiếp tục mở rộng diện tích trồng cây ăn trái; Đẩy mạnh đầu tư ứng dụng cơ giới hóa và kỹ thuật cao, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế để sản phẩm trái cây xuất khẩu đến được nhiều thị trường hơn và đa dạng hóa thị trường tiêu thụ. Duy trì chăm sóc vườn cây cao su.

Hoàng Trung
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin