Công ty con của Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục
  • Zalo

Công ty con của Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Kinh tế Chủ Nhật, 09/09/2018 16:17:00 +07:00

Trong báo cáo tài chính hợp nhất bán niên vừa công bố của CTCP Khách sạn và dịch vụ Đại Dương (mã chứng khoán OCH), kiểm toán đưa nhiều ý kiến đánh giá về khả năng hoạt động liên tục của công ty con do nợ phải trả ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn và lỗ lũy kế lớn.

Cụ thể, theo kiểm toán, ngày 30/6, OCH đang ghi nhận một khoản trả trước cho CTCP Du lịch và Xúc tiến Đầu tư (Viptour) với số tiền 40,6 tỷ đồng về việc đặt cọc để nhận chuyển nhượng hơn 4 triệu cổ phiếu của CTCP Viptour - Togi.

A1

 StarCity Saigon Hotel - thương hiệu khách sạn nổi tiếng thuộc CTCP Khách sạn và dịch vụ Đại Dương. (Ảnh minh họa)

Trong đó, hơn 18 tỷ đồng trong tài khoản đồng sở hữu giữa CTCP Khách sạn và dịch vụ Đại Dương và Viptour. Hiện, OCH đang làm việc với Viptour về việc thu hồi khoản ứng trước 22,3 tỷ đồng còn lại.

CTCP Khách sạn và dịch vụ Đại Dương cũng có khoản phải thu Công ty TNHH VNT (VNT) sau trích lập dự phòng là 83,7 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2017 là 103,8 tỷ đồng) và đang làm việc với VNT để thu hồi.

Tuy nhiên, do chưa có đủ bằng chứng thích hợp để đánh giá khả năng thu hồi của khoản ứng trước và khoản phải thu này nên kiểm toán không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này hay không.

Vẫn theo kiểm toán, tại ngày 30/6, Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang cho Công ty TNHH Thương mại và du lịch Tràng Tiền Nha Trang vay 162,2 tỷ đồng, lãi phát sinh 35,6 tỷ đồng.

Tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ, Sao Nôm Nha Trang đang đánh giá khả năng thu hồi các khoản này. Do đó, kiểm toán không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này hay không.

Tại ngày 30/6, công ty mẹ và các công ty con đang trình bày khoản cho vay ngắn hạn, khoản phải thu khác và khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác sau khi trích lập dự phòng là hơn 209,5 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2017 là 211 tỷ đồng).

Hiện OCH chưa thu thập được căn cứ để xác định số dự phòng cần trích lập. Bằng các thủ tục soát xét đã thực hiện, kiểm toán không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh số dự phòng phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá các khoản đầu tư này trên báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của công ty hay không.

Ngoài kết luận ngoại trừ tại OCH, kiểm toán còn nhấn mạnh nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của IOC - CTCP Dịch vụ Hỗ trợ và phát triển đầu tư, công ty con của OCH.

Theo báo cáo, tại thời điểm 30/6, IOC có các khoản nợ phải trả ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn và lỗ lũy kế lớn, cho thấy yếu tố không chắc chắn trọng yếu dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của IOC.

Tuy nhiên, báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ kèm theo của công ty vẫn được lập trên cơ sở hoạt động liên tục của IOC.

6 tháng đầu năm, OCH đạt doanh thu hơn 410 tỷ đồng, tăng 10 tỷ đồng so với cùng kỳ, tức khoảng hơn 2,5%.

Doanh thu tài chính trong kỳ là 10,2 tỷ đồng, cao gần gấp đôi cùng kỳ.

Nửa đầu 2018, công ty mẹ lỗ 10,8 tỷ đồng sau thuế, giảm gần ¼ so với cùng kỳ, khoảng 41,7 tỷ đồng.

Hàng tồn kho tính đến 30/6 là 249,4 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ 2017.

Doanh nghiệp vốn là thành viên của Ocean Group, hoạt động trong hai mảng chính là kinh doanh khách sạn và dịch vụ ăn uống này hiện đang nợ hơn 2.064 tỷ đồng. Trong đó, vay thuê tài chính ngắn hạn là hơn 553 tỷ đồng, vay thuê tài chính dài hạn hơn 252 tỷ đồng.

Trên sàn, cổ phiếu OCH không được giao dịch ký quỹ và đang bị kiểm soát do lợi nhuận sau thuế công ty mẹ âm 2 năm 2016 và 2017.

Video: Mỹ - Trung căng thẳng: Doanh nghiệp Việt hưởng lợi

Hoàng Hưng
Bạn có cảm nghĩ gì về "Công ty con của Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục" ?. Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục

Mới nhất