Công khai lý lịch khoa học các uỷ viên Hội đồng giáo sư nhà nước

Tin tức - Sự kiệnThứ Tư, 19/02/2020 15:16:00 +07:00
(VTC News) -

Dự thảo sửa đổi một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động các cấp Hội đồng giáo sư mới nhất chỉ quy định công khai lý lịch khoa học của 28 uỷ viên.

Ông Trần Tuấn Anh, Chánh Văn phòng Hội đồng giáo sư nhà nước cho biết, hiện Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GD&ĐT đã hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của các cấp Hội đồng giáo sư, dự kiến sẽ gửi Vụ Pháp chế của Bộ xem xét, trước khi trình Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ký ban hành.

Theo dự thảo được công bố lần đầu (ngày 10/1), Bộ GD&ĐT dự kiến bãi bỏ điểm e khoản 3 Điều 7 của Quy chế này. Đó là, không yêu cầu các thành viên Hội đồng giáo sư nhà nước công khai thông tin, cùng với bản tóm tắt lý lịch khoa học của mỗi thành viên trên trang thông tin điện tử.

Dự thảo lần đầu vấp phải sự phản đối của nhiều chuyên gia, nhà khoa học. Họ cho rằng đây là bước thụt lùi, bãi bỏ tính minh bạch và công khai mà Chính phủ đang theo đuổi và thực thi ở Quyết định số 37.

Tiếp thu các ý kiến đóng góp này, Ban soạn thảo dự thảo Thông tư sửa đổi khôi phục nội dung điểm e khoản 3 Điều 7, nhưng thay vì yêu cầu công khai tóm tắt lý lịch khoa học của mỗi thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước, thì giờ Bộ GD&ĐT chỉ yêu cầu công khai lý lịch khoa học những người là ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước.

Công khai lý lịch khoa học các uỷ viên Hội đồng giáo sư nhà nước - 1

Đề xuất không công khai lý lịch khoa học của tất cả thành viên Hội đồng giáo sư nhà nước.

 

Giải thích rõ hơn, ông Trần Tuấn Anh cho biết, theo quy định hiện hành, thành viên Hội đồng giáo sư nhà nước gồm 32 người, trong đó có 4 lãnh đạo Hội đồng (1 chủ tịch và 3 phó chủ tịch) do Thủ tướng bổ nhiệm. Còn 28 ủy viên trong Hội đồng giáo sư nhà nước là do bầu.

“28 ủy viên được bầu từ đội ngũ những nhà khoa học vẫn đang hoạt động giảng dạy bình thường, còn 4 lãnh đạo Hội đồng thì phải là cán bộ quản lý”.

Do đó, 4 lãnh đạo Hội đồng do Thủ tướng bổ nhiệm sẽ không phải công khai lý lịch khoa học, còn 28 uỷ viên gồm cả các Chủ tịch Hội đồng ngành, liên ngành đều phải công khai lý lịch khoa học theo quy định.

So với bản dự thảo lần trước, lần này  dự thảo thay thế cụm từ “tóm tắt lý lịch khoa học bằng cụm từ “lý lịch khoa học".

Trong bản dự thảo lần này Bộ GD&ĐT dự kiến sửa đổi điểm e khoản 3 Điều 7 cụ thể như sau:

"Danh sách ủy viên Hội đồng giáo sư nhà nước kèm theo lý lịch khoa học của các ủy viên được công bố công khai, cập nhật thường xuyên trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng giáo sư nhà nước.

Danh sách thành viên Hội đồng giáo sư ngành kèm theo lý lịch khoa học của các thành viên được công bố công khai, cập nhật thường xuyên trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng giáo sư nhà nước".

 

Hà Cường
Bình luận
vtc.vn