Cộng đồng doanh nhân - doanh nghiệp với Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

(VTC News) - Giải thưởng Chất lượng Quốc gia giúp lãnh đạo doanh nghiệp nhận thức đúng lợi ích của việc áp dụng các hệ thống quả lý trong hoạt động SXKD, áp dụng và hoàn thiện hệ thống quản lý nhằm nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, luôn thoả mãn các yêu cầu của khách hàng.


P.V
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN