• Zalo

Công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019: Hòa bình và tự vệ

Thời sự Thứ Hai, 25/11/2019 17:36:00 +07:00

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn tính chất cơ bản của nền quốc phòng Việt Nam là hòa bình và tự vệ.

Chiều 25/11, Bộ Quốc phòng tổ chức buổi lễ công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 với sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Vũ Chiến Thắng - Cục trưởng Đối ngoại Bộ Quốc phòng.

Tại lễ công bố, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thân, Phó viện trưởng Viện Chiến lược quốc phòng, cho biết việc công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 nhằm tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn tính chất cơ bản của nền quốc phòng Việt Nam là hòa bình và tự vệ.

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 công khai đường lối chính sách quân sự, là tài liệu chính thức sử dụng để phục vụ công tác đối ngoại quốc phòng, giáo dục về quốc phòng, đường lối quân sự của Đảng, chính sách quốc phòng của Nhà nước.

Một bộ Sách trắng Quốc phòng Việt Nam gồm 3 quyển: Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 bằng tiếng Việt và tiếng Anh và sách ảnh Quốc phòng Việt Nam.

nguyen chi vinh 2 3

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh tại buổi công bố. 

Nội dung Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 gồm 3 phần. Phần thứ nhất là bối cảnh chiến lược và chính sách quốc phòng, tập trung khái quát tình hình thế giới, khu vực và Việt Nam; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc; Chiến lược quốc phòng; Chiến lược quân sự Việt Nam; Chính sách quốc phòng Việt Nam...

Phần thứ hai là xây dựng nền quốc phòng toàn dân gồm 4 nội dung: Xây dựng tiềm lực quốc phòng; xây dựng lực lượng quốc phòng; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân; lãnh đạo, quản lý quốc phòng.

Phần thứ 3 nói về truyền thống lịch sử quân sự Việt Nam; lịch sử hình thành và phát triển, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam và Dân quân tự vệ.

Theo Sách trắng, quốc phòng Việt Nam được đầu tư phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế của đất nước, nhưng không chạy đua vũ trang. Ngân sách quốc phòng Việt Nam năm 2010 chiếm 2,23% GDP, năm 2011 chiếm 2,82%, năm 2012 chiếm 2,88%... năm 2017 là 2,51% và năm 2018 là 2,36%.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định, ý nghĩa của Sách trắng Quốc phòng là minh bạch hóa chính sách quốc phòng, xây dựng lòng tin với các quốc gia trên thế giới; là tài liệu để toàn xã hội, nhất là lớp thanh niên trẻ tiếp cận được với đường lối của Đảng trong xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc.

Việt Nam từng công bố Sách trắng Quốc phòng vào năm 2009. "Sau 10 năm, sự nghiệp xây dựng quân đội, quốc phòng có nhiều bước phát triển mới, bối cảnh chiến lược có thay đổi nên cần có Sách trắng Quốc phòng mới" - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định.

Xuân Trường
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin