Công bố danh sách 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Chính trịThứ Ba, 27/04/2021 18:09:00 +07:00
(VTC News) -

Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố danh sách 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XV.

Chiều 27/4, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức họp báo công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.

Thay mặt Hội đồng Bầu cử quốc gia, ông Bùi Văn Cường, Uỷ viên Uỷ ban bầu cử Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Uỷ viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố danh sách 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XV.

Công bố danh sách 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - 1

Ông Bùi Văn Cường thông tin tại buổi họp báo.

Theo báo cáo về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, thành phố Hà Nội có 49 người ứng cử đại biểu Quốc hội. Tổng số đại biểu được bầu là 29 người, trong đó Trung ương có 12 và địa phương có 17. Hà Nội có 10 đơn vị bầu cử, trong đó có 9 đơn vị bầu cử có 5 ứng cử viên để bầu lấy 3 đại biểu, 1 đơn vị có 4 ứng cử viên để bầu lấy 2 đại biểu.

TP.HCM có tổng số 50 người ứng cử đại biểu Quốc hội. Tổng số đại biểu được bầu là 30 người, trong đó Trung ương là 13 và địa phương là 17. TP.HCM có 10 đơn vị bầu cử, mỗi đơn vị bầu cử có 5 ứng cử viên để bầu lấy 3 đại biểu.

Thành phố Hải Phòng có 15 người ứng cử đại biểu Quốc hội. Tổng số đại biểu được bầu là 9 người, trong đó Trung ương 4 và địa phương 5. Hải Phòng có 3 đơn vị bầu cử, mỗi đơn vị bầu cử có 5 ứng viên để bầu lấy 3 đại biểu.

Thành phố Đà Nẵng có 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội. Tổng số đại biểu được bầu là 6 người, trong đó Trung ương 2 và địa phương 4. Hải Phòng có 2 đơn vị bầu cử, mỗi đơn vị bầu cử có 5 ứng cử viên để bầu lấy 3 đại biểu.

Thành phố Cần Thơ có 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội. Tổng số đại biểu được bầu là 7 người, trong đó Trung ương có 3 và địa phương có 4. Cần Thơ có 3 đơn vị bầu cử, trong đó có 1 đơn vị có 5 ứng viên để bầu lấy 3 đại biểu; 2 đơn vị có 4 ứng viên để bầu lấy 2 đại biểu...

Cơ cấu kết hợp chung của cả nước như sau:

- Người ứng cử là phụ nữ: 393 người, tỉ lệ 45,28%;

- Người ứng cử là người dân tộc thiểu số: 185 người, tỉ lệ 21,31%;

- Người ứng cử là người ngoài Đảng: 74 người, tỉ lệ 8,53%;

Về trình độ chuyên môn:

+ Người ứng cử có trình độ trên đại học: 564 người, tỉ lệ 64,98%;

+ Người ứng cử có trình độ đại học: 294 người, tỉ lệ 33,87%;

+ Người ứng cử có trình độ dưới đại học: 10 người, tỉ lệ 1,15%;

Về trình độ lý luận chính trị:

+ Cử nhân: 55 người, tỉ lệ 6,34%;

+ Cao cấp: 587 người, tỉ lệ 67,63%;

+ Trung cấp: 111 người, tỉ lệ 12,79%;

+ Sơ cấp: 35 người, tỉ lệ 4,03%;

+ 80 người không có chứng chỉ về trình độ lý luận chính trị, tỉ lệ 9,22%.

- Về trình độ ngoại ngữ, tin học: Hầu hết người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học.

- Người ứng cử là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử: 205 người, tỉ lệ 23,62%;

- Người ứng cử là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 224 người, tỉ lệ 25,81%.

- Về độ tuổi bình quân (tính trung bình trong 868 người ứng cử): 46 tuổi (Người cao tuổi nhất là 77 tuổi, người trẻ tuổi nhất là 24 tuổi).

Trong số 203 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở Trung ương:

- Các cơ quan Đảng: 11 người, tỉ lệ 5,42%;

- Cơ quan Chủ tịch Nước và các cơ quan tư pháp: 5 người, tỉ lệ 2,46%;

- Các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở trung ương): 129 người, tỉ lệ 63,55%;

- Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ (bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an): 15 người, tỉ lệ 7,39%;

- Lực lượng vũ trang:

+ Quân đội (cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng và lĩnh vực trọng yếu): 12 người, tỉ lệ 5,91%;

+ Công an: 2 người, tỉ lệ 0,99%;

- Kiểm toán nhà nước: 1 người, tỉ lệ 0,49%;

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên: 28 người, tỉ lệ 13,79%.

Về cơ cấu kết hợp: Phụ nữ 45 người (22,17%); Dân tộc thiểu số 22 người 10,84 (%); Tôn giáo 04 người (1,97%); Người ngoài Đảng 4 người (1,97%); Trình độ học vấn (Trên Đại học: 168 người, 82,76%; Đại học: 35 người, 17,24%; dưới Đại học: 0); Tái cử 99 người (48,77%); Trẻ tuổi 5 người (2,46%).

Trong số 665 người từng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở địa phương:

- Người ứng cử là phụ nữ: 348 người, tỉ lệ 52,33%.

- Người ứng cử là người dân tộc thiểu số: 163 người, tỉ lệ 24,51%.

- Người ứng cử là người ngoài Đảng: 70 người, tỉ lệ 10,53%.

- Về trình độ chuyên môn:

+ Người ứng cử có trình độ trên đại học: 396 người, tỉ lệ 59,55%;

+ Người ứng cử có trình độ đại học: 259 người, tỉ lệ 38,95%;

+ Người ứng cử có trình độ dưới đại học: 10 người, tỉ lệ 1,5%.

- Người ứng cử là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 219 người, tỉ lệ 32,93%.

- Người ứng cử là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử: 106 người, tỉ lệ 15,94 %.

Xuân Trường
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !