Công bố CD-ROM Văn kiện Đảng Toàn tập

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ngày 4/1, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Chỉ đạo xuất bản CD-ROM Văn kiện Đảng toàn tập tổ chức Lễ công bố bộ CD-ROM Văn kiện Đảng Toàn tập (54 tập). 
Tham dự buổi lễ có các đồng chí: GS.TS Phùng Hữu Phú, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; TS.Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật; đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành trung ương, các nhà khoa học, cộng tác viên, biên tập viên, cán bộ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật...
Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật giới thiệu những ấn phẩm đặc biệt được công bố tại buổi lễ (ảnh: cpv.org.vn) 

Cùng với bộ CD-ROM Văn kiện Đảng toàn tập, cũng nhân dịp này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã cho ra mắt bộ sách Phong trào công nhân quốc tế - Những vấn đề lịch sử và lý luận. Bộ sách gồm 8 tập, do các nhà nghiên cứu lịch sử Xô viết biên soạn cách đây 30-40 năm và được đánh giá là bộ sách quý trình bày khái quát lịch sử phong trào công nhân quốc tế đầy đủ nhất từ trước đến nay.Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Phùng Hữu Phú khẳng định: Bộ CD-ROM Văn kiện Đảng toàn tập và tác phẩm Phong trào công nhân quốc tế - Những vấn đề lịch sử và lý luận là một trong những công trình rất thiết thực để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Những tập tài liệu này đã góp phần thiết thực vào quá trình nghiên cứu đường lối, quan điểm của Đảng ta trong suốt chiều dài quá trình lãnh đạo cách mạng.
Bộ Văn kiện Đảng Toàn tập (1924 – 1995) chứa đựng hơn 4.000 tài liệu với gần 40.000 trang in được triển khai dưới dạng sách điện tử với 2 đĩa: đĩa 1 tương ứng với 25 tập sách in, từ tập 1 đến tập 25, đĩa 2 tương ứng với 29 tập sách in, từ tập 26 đến tập 54. Hai đĩa CD-ROM chứa đựng toàn bộ nội dung văn bản của 54 tập sách, hơn 30 ca khúc chọn lọc ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, ca ngợi quê hương, đất nước. Với thế mạnh vượt trội về công nghệ số, bộ CD – ROM chứa đựng các công cụ tra cứu rất tiện ích nội dung của 54 tập Văn kiện Đảng, ở cuối mỗi tập còn có phần phụ lục gồm một số tài liệu quan trọng của Quân uỷ Trung ương, Trung ương Cục miền Nam... Đặc biệt, 40 chuyên đề sẽ giúp bạn đọc nắm đuợc toàn diện các hoạt động lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh...Theo TS.Nguyễn Duy Hùng, đây là công trình có ý nghĩa to lớn, là kết quả làm việc miệt mài với tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ các nhà khoa học, cộng tác viên, biên tập viên, cán bộ nhân viên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật để dâng lên Đảng quang vinh đúng vào dịp Đại hội XI.
Cũng tại buổi lễ, các đại biểu tham dự được nghe Hội đồng xuất bản và Ban Biên soạn chia sẻ về quá trình biên soạn, chỉnh lý và xuất bản CD-ROM. Bên cạnh đó, các đồng chí lãnh đạo đã trả lời ý kiến của các đại biểu xung quanh nội dung của những ấn phẩm đặc biệt này như: ý nghĩa của việc xuất bản CD-ROM Văn kiện Đảng toàn tập; công tác phát hành CD-ROM; trong quá trình tổ chức soạn thảo và xuất bản, Hội đồng khoa học đã xử lý như thế nào để bảo đảm tính khoa học và chính xác của văn kiện...
Bộ CD-ROM Văn kiện Đảng Toàn tập và tác phẩm Phong trào công nhân quốc tế - Những vấn đề lịch sử và lý luận là những ấn phẩm có ý nghĩa quan trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về Đảng, về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đặc biệt là trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.
Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN