• Zalo

Công an, quân đội sẽ thẩm định nhiều dự án 'nhạy cảm' ở Đà Nẵng

Thời sự Thứ Ba, 12/01/2016 12:22:00 +07:00

UBND TP Đà Nẵng vừa thành lập Tổ công tác liên ngành gồm quân đội, công an...để thẩm định các dự án nằm trong khu vực liên quan đến an ninh quốc phòng

(VTC News) - UBND TP Đà Nẵng vừa thành lập Tổ công tác liên ngành gồm quân đội, công an... để thẩm định các dự án nằm trong khu vực liên quan đến an ninh quốc gia.

Ngày 11/1, UBND TP Đà Nẵng cho hay, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa ban hành Quy chế phối hợp thẩm định các dự án phát triển đô thị trên địa bàn thành phố có liên quan đến quốc phòng, an ninh.

Đà Nẵng, Quân đội, Công an, thẩm định dự án, nhạy cảm, an ninh quốc phòng, Chủ tịch UBND
Công an, Quân đội sẽ tham gia thẩm định các dự án nằm trong khu vực liên quan đến an ninh quốc gia tại Đà Nẵng. 
Theo đó, Quy chế này được gửi cho Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh quân khu 5 và nhiều đơn vị liên quan để phối hợp thực hiện việc thẩm định các dự án phát triển kinh tế-xã hội đồng thời bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự; kết hợp kinh tế-xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ; các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Bên cạnh đó, UBND TP Đà Nẵng giao Sở Xây dựng, Bộ chỉ huy Quân sự thành phố và Công an thành phố phối hợp thực hiện và cập nhật thường xuyên ranh giới các khu vực quân sự, khu vực có công trình quốc phòng, khu vực phòng thủ, danh sách các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, khu vực hành lang bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia trên bản đồ tổng thể thành phố Đà Nẵng,...trình UBND thành phố và Bộ Tư lệnh Quân khu V phê duyệt làm cơ sở thẩm tra các dự án.

Đặc biệt, UBND TP Đà Nẵng thành lập Tổ công tác phối hợp triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn có liên quan đến quốc phòng, an ninh, gồm nhiều đơn vị thành viên do Sở Xây dựng là cơ quan chủ trì, có trách nhiệm nghiên cứu, tổng hợp các ý kiến tham gia về kết hợp kinh tế-xã hội với quốc phòng, an ninh trong khu vực phòng thủ, khu vực có công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, khu vực hành lang bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Tổ công tác cũng có nhiệm vụ tham mưu cho UBND thành phố có văn bản kiến nghị với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định những vấn đề quan trọng vượt thẩm quyền của thành phố.


Quy chế này cũng yêu cầu, các cơ quan, đơn vị chủ trì lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương phải thực hiện việc lấy ý kiến của các cơ quan quản lý quốc phòng, an ninh.

Trong đó, giao Bộ chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng là cơ quan chủ trì, có trách nhiệm kiểm tra những nội dung liên quan đến lĩnh vực quốc phòng trong khu vực phòng thủ của thành phố và báo cáo về Bộ Tư lệnh Quân khu V, Bộ Quốc phòng thẩm định trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng (không thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu V) hoạt động trong khu vực phòng thủ của thành phố có trách nhiệm tham gia ý kiến bằng văn bản về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.

“Khi xét thấy có biểu hiện ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề an ninh, quốc phòng, Tổ công tác phải báo cáo, tham mưu UBND TP Đà Nẵng có văn bản kiến nghị với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định”, ông Thơ yêu cầu.

Xuân Mai
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin