• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Con thi trượt, bố mẹ đổ rác xây dựng chặn cổng trường

Cổng trường ngập rác xây dựng

Cổng trường ngập rác xây dựng

Phụ huynh chặn cổng trường vì tức giận sau khi con mình thi trượt

Phụ huynh chặn cổng trường vì tức giận sau khi con mình thi trượt

Trước khi đổ rác xây dựng, cặp cha mẹ này đã tìm cách khóa cổng trường

Trước khi đổ rác xây dựng, cặp cha mẹ này đã tìm cách khóa cổng trường

Tuy nhiên nhà trường mời thợ khóa về mở được cửa

Tuy nhiên nhà trường mời thợ khóa về mở được cửa

Sau khi đống rác đầu tiên được dọn dẹp

Sau khi đống rác đầu tiên được dọn dẹp

Tuần sau đó cặp phụ huynh này lại đổ thêm rác xây dựng mới với kích thước lớn hơn

Tuần sau đó cặp phụ huynh này lại đổ thêm rác xây dựng mới với kích thước lớn hơn

Việc làm này bị phản đối mạnh mẽ từ nhà trường, các phụ huynh khác và cả người dùng mạng xã hội Trung Quốc

Việc làm này bị phản đối mạnh mẽ từ nhà trường, các phụ huynh khác và cả người dùng mạng xã hội Trung Quốc

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất