Con người hoạt động CM trước 1945 được cộng điểm vào 10

(VTC News)- Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 được cộng điểm ưu tiên vào Trung học phổ thông.

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư bổ sung vào Quy chế tuyển sinh THCS và THPT. Theo đó, con của người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 được cộng điểm ưu tiên vào THPT.
Thi tuyển sinh vào 10 (Ảnh minh họa) 

Thi tuyển sinh vào 10 (Ảnh minh họa) 

Theo đó, Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư Bổ sung vào điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11.2014/TT BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ngày 26/5/2014 ghi rõ bổ sung đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên là:

Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945

Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945”.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/6/ 2014.

Phạm Thịnh
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN