Con đường thuế lắt léo của Uber Việt Nam

Giống như nhiều doanh nghiệp khác, Uber có cách "lách" thuế vô cùng lắt léo, chạy qua nhiều quốc gia để tối thiểu lượng thuế phải nộp.

Bình luận

Tin giá vàng

Bảo vệ người tiêu dùng

Chính sách thuế và cuộc sống