• Zalo

Hàng loạt sai phạm trong bổ nhiệm cán bộ tại Sở LĐTB&XH TP.HCM

Tin tức 24h qua Thứ Ba, 12/05/2020 14:14:00 +07:00
(VTC News) -

Thanh tra TP.HCM chỉ ra hàng loạt sai sót về công tác bổ nhiệm, điều động cán bộ tại đơn vị sự nghiệp thuộc Sở LĐTB&XH TP.HCM.

Ngày 12/5, Thanh tra TP.HCM vừa công bố "Kết luận thanh tra về các nội dung tố cáo liên quan tới Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) và một số đơn vị trực thuộc Sở". Kết luận này chỉ rõ tại một số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở LĐTB&XH TP.HCM xảy ra tình trạng bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển cán bộ không đúng quy định.

Cụ thể, việc bổ nhiệm, điều động 7 trường hợp theo thẩm quyền chưa đồng bộ về căn cứ khung năng lực vị trí bổ nhiệm cán bộ của Đảng ủy Sở và Giám đốc Sở trong giai đoạn từ tháng 1/2018 đến 3/2019. Sở LĐTB&XH TP.HCM chậm điều chỉnh, bổ sung và ban hành các tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Sở quản lý.

Các thông báo kết luận của Giám đốc Sở LĐTB&XH về kết quả kiểm tra công tác cán bộ đối với một số đơn vị sự nghiệp công lập chưa chỉ ra sai phạm trong việc thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ. 

Đến năm 2019, Đảng ủy Sở và lãnh đạo Sở đã phát hiện 6 trường hợp vi phạm công tác cán bộ tại đơn vị trực thuộc, đã thu hồi 3 quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Ngoài ra có 8 trường hợp cán bộ thiếu hồ sơ, không đủ tiêu chuẩn phải yêu cầu đào tạo bổ sung.

Kết luận thanh tra nêu rõ, trách nhiệm thuộc về Giám đốc và Ban Thường vụ Đảng ủy Sở LĐTB&XH TP.HCM.

Hàng loạt sai phạm trong bổ nhiệm cán bộ tại Sở LĐTB&XH TP.HCM - 1

Trung tâm bảo trợ trẻ em tàn tật mồ côi Thị Nghè xảy ra nhiều sai sót.

Ngoài ra, tại Trung tâm bảo trợ trẻ em tàn tật mồ côi Thị Nghè có 4 trường hợp bổ nhiệm cán bộ khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền về bổ nhiệm viên chức, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

18 trường hợp tại các đơn vị công lập thuộc Sở LĐTB&XH là Đảng viên được bổ nhiệm khi chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác minh về lý lịch, tiêu chuẩn chính trị.

16 trường hợp tại Trung tâm bảo trợ trẻ em tàn tật mồ côi Thị Nghè, cơ sở Đức Hạnh, cơ sở Phú Nghĩa được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chưa đúng quy trình, trình tự thủ tục. 

17 trường hợp tại 6 đơn vị được thanh tra có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quản lý Nhà nước, chưa phù hợp với khung năng lực cán bộ;...

Thanh tra TP.HCM xác định, trách nhiệm này thuộc về Giám đốc, lãnh đạo các trung tâm, cơ sở thời kỳ xảy ra sai sót. Lãnh đạo Sở LĐTB&XH TP.HCM có trách nhiệm trong việc chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát.

Từ những kết luận nêu trên của Thanh tra TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu vừa chỉ đạo giao Giám đốc Sở LĐTB&XH thành phố tập trung xử lý, tổ chức thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị và chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa những vấn đề còn thiếu sót được nêu trong Kết luận thanh tra.

Ngoài ra, lãnh đạo UBND TP.HCM giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở LĐTB&XH, Thanh tra thành phố thanh tra làm rõ việc tiếp nhận tiền, hiện vật từ thiện để ngoài sổ sách kế toán tại Trung tâm bảo trợ trẻ em tàn tật mồ côi Thị Nghè qua các thời kỳ. 

Nhật Linh
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin