Cơ quan Tổng cục Thuế: Hội nghị đánh giá công tác thuế 6 tháng đầu năm 2013

Kinh tếThứ Năm, 24/07/2014 03:54:00 +07:00

Sáng 24/7, tại Hà Nội cơ quan Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị Đánh giá công tác thuế 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng cuối năm 2013.

Sáng 24/7, tại Hà Nội cơ quan Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị Đánh giá công tác thuế 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng cuối năm 2013.

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Tổng cục Thuế; Lãnh đạo các Vụ/ đơn vị thuộc, trực thuộc cơ quan tổng cục Thuế; đại điện Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Chủ tịch công đoàn bộ phận và các cá nhân được khen thưởng cao của cơ quan TCT. Đồng chí Bùi Văn Nam – Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chủ trì Hội nghị.
 

Tình hình kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2013 còn nhiều khó khăn, thách thức, để khuyến khích phát triển sản xuất, hỗ trợ thị trường, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi về thuế để tháo gỡ khó khăn cho SXKD, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu... chính điều này cũng tác động làm giảm số thu NSNN. Chính vì vậy, Tổng cục Thuế luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, để tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai nhiệm vụ thu NSNN trong toàn ngành, cụ thể:

Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai nhiệm vụ thu NSNN

Tổng cục Thuế đã thực hiện chỉ đạo quyết liệt và có hiệu quả việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 01 và 02 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho SXKD, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; Giao nhiệm vụ phấn đấu thu ngân sách năm 2013 cho các Cục Thuế, ban hành các văn bản chỉ đạo toàn ngành tăng cường thực hiện các biện pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách; Tổ chức nhiều đoàn công tác để nắm bắt, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế tại các địa phương;

Chỉ đạo và tham mưu trình các cấp có thẩm quyền các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật thuế TNCN, GTGT, TNDN; Tăng cường chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách; Đẩy mạnh quản lý nợ thuế; Tăng cường quản lý kê khai, kế toán thuế và hoàn thuế GTGT;

Đẩy mạnh tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế nhằm chia sẻ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, phối hợp thông tin với các cơ quan báo chí để thực hiện tuyên truyền về chính sách pháp luật thuế, nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người nộp thuế, góp phần tạo ra môi trường SXKD bình đẳng, lành mạnh và đảm bảo huy động kịp thời nguồn lực cho NSNN, theo đó kết quả thu 6 tháng đầu năm 2013 ước đạt 291.600 tỷ đồng, đạt 45,2% so dự toán, bằng 44,3% so với chỉ tiêu phấn đấu, tăng 4,2% so cùng kỳ.

Công tác xây dựng chính sách pháp luật thuế:

Tham gia xây dựng Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn về Luật Quản lý thuế, thuế TNCN, thuế GTGT, thuế TNDN, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước có hiệu lực thi hành tại Việt Nam, Thông tư hướng dẫn kế toán nghiệp vụ quản lý thuế nội địa, Thông tư hướng dẫn về tài khoản chuyên thu của cơ quan thuế tại ngân hàng thương mại...

Công tác cải cách, hiện đại hoá ngành Thuế: Ban hành hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý thuế; Tiếp tục thực hiện mở rộng kê khai thuế qua mạng Internet tại 50 tỉnh, thành phố với 265.114 doanh nghiệp, riêng khối doanh nghiệp lớn, đã có 91% số doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế qua mạng Internet. Mở rộng việc kết nối thông tin tích hợp tự động Kho bạc - Thuế - Hải quan - Tài chính tại 63/63 tỉnh, thành phố; Đẩy mạnh hợp tác về thuế với cơ quan thuế các nước và tổ chức quốc tế; Đã tiến hành nâng cấp các ứng dụng quản lý thuế, đáp ứng yêu cầu thực thi chính sách thuế mới.

Công tác Đảng, Đoàn thể và các mặt công tác khác

Đảng bộ cơ quan Tổng cục đã thực hiện sơ kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT-TW của Bộ Chính trị, về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ đảng viên, nhận thức rõ tình hình, giữ vững lập trường, quan điểm cách mạng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Các hoạt động Công đoàn, Đoàn thanh niên luôn được quan tâm, chú trọng. Trong 6 tháng đầu năm 2013 đã tổ chức được nhiều chương trình từ thiện, quyên góp, ủng hộ gia đình chính sách, gia đình quân nhân lính đảo Trường Sa có hoàn cảnh khó khăn và các chương trình giao lưu văn nghệ, thể thao.

Tại Hội nghị, Tổng cục Thuế cũng chỉ ra những tồn tại trong công tác 6 tháng đầu năm như: tiến độ thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra đạt thấp, chưa phân loại được NNT để áp dụng các hình thức, biện pháp tuyên truyền, hỗ trợ phù hợp, nợ đọng thuế tăng cao so với thời điểm 31/12/2012 (tăng 32%), một số đề án, công việc triển khai còn chậm so với tiến độ đề ra...

Để tiếp tục thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2013, tại hội nghị cơ quan Tổng cục Thuế đã đề ra những nhiệm vụ công tác thuế trọng tâm và các nhóm giải pháp để tập trung thực hiện từ nay đến cuối năm:

Thứ nhất, Chỉ đạo toàn ngành thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, tập trung, ra sức phấn đấu, thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, trong đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế (tập trung nội dung khấu trừ hoàn thuế) và quản lý nợ đọng thuế.

Thứ hai, Triển khai các nhiệm vụ phục vụ việc xây dựng dự toán thu nội địa năm 2014 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính.

Thứ ba, Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách kinh tế vĩ mô theo Nghị quyết số 01/CP, Nghị quyết số 02/CP và các chính sách điều hành khác của Chính phủ.

Thứ tư, Triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế TNCN; Nghiên cứu, xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, thuế TNDN.

Thứ năm, Tiếp tục thực hiện tốt chương trình phòng và chống tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm. Tăng cường công tác quản lý nội ngành, thắt chặt kỷ cương kỷ luật, đổi mới phương pháp làm việc, cũng cố nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Cũng tại hội nghị này, cơ quan Tổng cục Thuế đã tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2012: Tổng cục Thuế đã vinh dự được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, 02 Cờ thi đua của Bộ Tài chính, 2 Huân chương lao động hạng Nhì, 15 Huân chương lao động hạng Ba, 58 Tập thể lao động xuất sắc và 285 Giấy khen của Tổng cục cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2012.  

Theo gdt.gov.vn
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !