Cơ quan nhiều tai tiếng của Cục phó bị mất cắp gần 400 triệu đồng

Tổng cục Môi trường - nơi ông Nguyễn Xuân Quang đang công tác, người báo bị mất cắp gần 400 triệu đồng ở khách sạn trong chuyến công tác, kiểm tra các doanh nghiệp tại Long An, từng có nhiều tài tiếng.

 

Bình luận

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế