Lịch nghỉ tết 2018 chính thức

Cơ quan nhà nước không được xài mail Yahoo, Gmail...

(VTC News) - UBND Hà Tĩnh yêu cầu từ ngày 1/1/2011 tất cả cơ quan nhà nước tại đây không được sử dụng các hộp thư miễn phí để nhận và gửi văn bản, tài liệu.

Kể từ ngày 1/1/2011, các hộp thư miễn phí của Yahoo,  Gmail, Hotmail...sẽ không được sử dụng tại các cơ quan nhà nước ở Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định số 43 về việc Ban hành quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử http://mail.hatinh.gov.vn trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện tốt quy chế nêu trên UBND tỉnh yêu cầu: Thủ  trưởng các đơn vị chỉ đạo cán bộ  công chức, viên chức sử dụng hệ thống thư điện tử để trao đổi công việc với các tổ chức cá nhân; nghiêm cấm việc sử dụng các hộp thư cá nhân được tạo lập miễn phí như Yahoo, Gmail, Hotmail… để gửi, nhận các văn bản, tài liệu nhà nước; công khai danh bạ thư điện tử của Tỉnh đã được UBND tỉnh cấp cho các đơn vị chính thức trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, đồng thời cung cấp trên trang thông tin điện tử của các đơn vị đã có Website; thời gian xong trước ngày 1/1/2011.

Kể  từ ngày 1/1/2011, tất cả các cơ quan, đơn vị ở Hà Tĩnh phải thường xuyên mở hộp thư điện tử trong ngày làm việc, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phân công người đọc thư điện tử để hồi đáp kịp thời thư điện tử của các cơ quan, người dân và doanh nghiệp gửi đến.

Thủ trưởng đơn vị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu xảy ra tình trạng gửi nhận văn bản do không sử dụng thư điện tử đúng quy định.

Trần Long

Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN