Có IQ cao hơn Stephen Hawking mới được vào tổ chức này

Mensa là tổ chức của những người thông minh trên thế giới, người có chỉ số IQ cao hơn 160 (mức của Stephen Hawking) mới được tham gia tổ chức này.

Nguồn: Zing News

Bình luận

Tuyển sinh 2019

Thi THPT quốc gia 2018

Tin tức - Sự kiện