• TRANG CHỦ
  • Sức khỏe

Cô bé 'người rắn'

Hình X quang cột sống khi Hannal 9 tuổi, từ lúc sinh ra bé đã bị dị tật bẩm sinh ở xương sống, khiến cô bé bị vẹo cột sống.

Hình X quang cột sống khi Hannal 9 tuổi, từ lúc sinh ra bé đã bị dị tật bẩm sinh ở xương sống, khiến cô bé bị vẹo cột sống.

Khi đó, Hannal phải đeo một bộ dụng cụ chỉnh xương sống suốt 23 giờ một ngày.

Khi đó, Hannal phải đeo một bộ dụng cụ chỉnh xương sống suốt 23 giờ một ngày.

Dụng cụ chỉnh hình được thiết kế giống như một chiếc áo bó sát cơ thể Hannal, khiến cô bé vô cùng khó chịu.

Dụng cụ chỉnh hình được thiết kế giống như một chiếc áo bó sát cơ thể Hannal, khiến cô bé vô cùng khó chịu.

Dù vậy, Hannal phải mặc nó suốt thời gian ở trường, đi chơi với bạn bè.

Dù vậy, Hannal phải mặc nó suốt thời gian ở trường, đi chơi với bạn bè.

Ngay cả khi ngủ Hannah cũng phải mặc dụng cụ chỉnh hình này.

Ngay cả khi ngủ Hannah cũng phải mặc dụng cụ chỉnh hình này.

Mỗi ngày, Hannal chỉ có 1 giờ là lúc tắm, cô bé mới được tháo nó ra.

Mỗi ngày, Hannal chỉ có 1 giờ là lúc tắm, cô bé mới được tháo nó ra.

Hannal sẽ phải mặc dụng cụ chỉnh hình cho đến khi cơ thể cô ngừng phát triển để nắn lại cột sống để không phải phẫu thuật.

Hannal sẽ phải mặc dụng cụ chỉnh hình cho đến khi cơ thể cô ngừng phát triển để nắn lại cột sống để không phải phẫu thuật.

9 tháng một lần, bác sỹ sẽ phải thay đổi dụng cụ chỉnh hình theo sự phát triển của cơ thể.

9 tháng một lần, bác sỹ sẽ phải thay đổi dụng cụ chỉnh hình theo sự phát triển của cơ thể.

Tuy nhiên, sau vài năm, độ cong cột sống của Hannal không khá hơn. Vì thế, cô bé buộc phải phẫu thuật khi cơ thể đã phát triển hoàn thiện.

Tuy nhiên, sau vài năm, độ cong cột sống của Hannal không khá hơn. Vì thế, cô bé buộc phải phẫu thuật khi cơ thể đã phát triển hoàn thiện.

Hannal buộc phải nghỉ học để thực hiện phẫu thuật và nghỉ ngơi để hồi phục.

Hannal buộc phải nghỉ học để thực hiện phẫu thuật và nghỉ ngơi để hồi phục.

Cột sống của Hannal đã được nắn lại với các hai thanh titan nẹp hỗ trợ. Nhưng phải mất 2 tháng sau, cô bé mới hồi phục và đi lại bình thường.

Cột sống của Hannal đã được nắn lại với các hai thanh titan nẹp hỗ trợ. Nhưng phải mất 2 tháng sau, cô bé mới hồi phục và đi lại bình thường.

Hiện tại, Hannal đã 13 tuổi và cô bé đang chuẩn bị quay trở lại trường trung học tiếp tục việc học tập.

Hiện tại, Hannal đã 13 tuổi và cô bé đang chuẩn bị quay trở lại trường trung học tiếp tục việc học tập.

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất