Có 6 tháng để chuyển đổi mua bán vàng miếng

(VTC News) - Từ ngày 10/7 tới, các tổ chức, cá nhân chỉ được phép mua, bán vàng miếng với các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được cấp phép.

 » Từ ngày mai, dân bán vàng ở đâu?
 » Đại gia Hà Thành dùng vàng ròng tự 'độ' Phantom rồng
 » Giá vàng tuần này có vượt khỏi 42 triệu đồng/lượng?
 » Những “cục vàng biết bơi” trị giá bạc tỷ ở Hà Nội

» Từ ngày mai, dân bán vàng ở đâu? » Đại gia Hà Thành dùng vàng ròng tự 'độ' Phantom rồng » Giá vàng tuần này có vượt khỏi 42 triệu đồng/lượng? » Những “cục vàng biết bơi” trị giá bạc tỷ ở Hà Nội


Ngày 25/5/2012, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 16/2012/TT- NHNN hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.


Các nội dung khác như hoạt động mang vàng khi xuất, nhập cảnh của cá nhân; hoạt động mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước sẽ được hướng dẫn bằng văn bản riêng.

Thông tư quy định về thời hạn chuyển tiếp đối với hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng là 6 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Trong thời hạn chuyển tiếp này, hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng được tiếp tục thực hiện bình thường như thời gian vừa qua, các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng hoàn tất thủ tục đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo đúng quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP và Thông tư số 16/2012/TT-NHNN.

 

 


Sau thời hạn chuyển tiếp, các tổ chức, cá nhân chỉ được phép mua, bán vàng miếng với các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.


Hoạt động sản xuất vàng miếng của các đơn vị đã được Ngân hàng Nhà nước cấp phép sản xuất vàng miếng chấm dứt theo đúng quy định tại Điều 21 của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP.

Các loại vàng miếng bao gồm vàng miếng SJC và vàng miếng có nhãn mác của các đơn vị khác đã được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép sản xuất vàng miếng trước đây thuộc quyền sở hữu hợp pháp của các tổ chức, cá nhân được pháp luật công nhận và bảo vệ, được mua, bán bình thường trên thị trường.

Sau thời hạn chuyển tiếp như quy định tại Thông tư 16/2012/TT-NHNN sẽ chỉ được mua, bán thông qua các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.


Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ, thời hạn chuyển tiếp là 12 tháng kể từ ngày Nghị định số 24/2012/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

Trong thời hạn trên, các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ phải thực hiện đăng ký kinh doanh lại với cơ quan đăng ký kinh doanh và hoàn tất thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ tại Ngân hàng Nhà nước; các doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ phải thực hiện đăng ký kinh doanh lại với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thông tư quy định chi tiết điều kiện cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ; doanh nghiệp tạm nhập vàng nguyên liệu, tái xuất sản phẩm có hợp đồng gia công vàng trang sức mỹ nghệ với nước ngoài; doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực khai thác vàng và cấp giấy phép xuất khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp có giấy phép khai thác vàng tại Việt Nam.

Thông tư quy định cụ thể trách nhiệm báo cáo của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vàng và trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc thanh tra, giám sát việc thực hiện các quy định tại Thông tư.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/07/2012.

 » Từ ngày mai, dân bán vàng ở đâu?
 » Đại gia Hà Thành dùng vàng ròng tự 'độ' Phantom rồng
 » Cannes 2012: Mỹ nhân nóng bỏng và siêu xe dát vàng
 » Mercedes ‘nịnh’ sao LHP Cannes bằng limousine mạ vàng
 » 'Đôi cánh vàng' Giggs-Beckham tái hợp tại Olympic
 » Giá vàng tuần này có vượt khỏi 42 triệu đồng/lượng?
 » Những “cục vàng biết bơi” trị giá bạc tỷ ở Hà Nội

» Từ ngày mai, dân bán vàng ở đâu? » Đại gia Hà Thành dùng vàng ròng tự 'độ' Phantom rồng » Cannes 2012: Mỹ nhân nóng bỏng và siêu xe dát vàng » Mercedes ‘nịnh’ sao LHP Cannes bằng limousine mạ vàng » 'Đôi cánh vàng' Giggs-Beckham tái hợp tại Olympic » Giá vàng tuần này có vượt khỏi 42 triệu đồng/lượng? » Những “cục vàng biết bơi” trị giá bạc tỷ ở Hà Nội


PV


Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN